jongerenbeleid

Jongerenbeleid

Het is belangrijk dat er wordt nagedacht over de plek van jongeren in de gemeente; tijdens de eredienst, bij de geloofsopvoeding thuis en als onderdeel van het hele gemeenteleven. Om je hiermee te helpen, hebben wij een werkmap ontwikkeld die kerken wil helpen om met jongeren aan de slag te gaan. De werkmap geeft ondersteuning bij het maken van beleid en of visievorming op de doelstellingen van het jongerenwerk.

Als christenen zijn we geroepen om elkaar lief te hebben en elkaar op te bouwen. Maar hoe geef je dit concreet vorm richting jongeren en welke visie zit daar achter? Vanuit de Bijbel en de Joodse traditie valt veel te leren over geloofsopvoeding en over de plek van jongeren in de gemeente. Het past ons onze houding kritisch te bekijken en na te gaan of we naar de jongeren kijken zoals Jezus dat deed. Geven we ze de tijd en aandacht die ze nodig hebben? Krijgen ze hun eigen plek in de gemeente en staan ze daarmee in het midden van de gemeente als deel van het geheel, zoals ook de ouderen, de zieken en de gehandicapten hun eigen plek innemen in de gemeente? Is er plaats voor de eigenheid van de jongeren en hebben wij de jongeren echt voor ogen? Of ergeren we ons aan hun eigenheid en willen wij ze liever wegsturen?

Wij hebben het in deze werkmap speciaal over jongeren, maar het is belangrijk om te beseffen dat dit niet los gezien kan worden van de manier waarop het kinderwerk en de ondersteuning van ouders wordt vormgegeven.

Voor het nadenken over de plek van jongeren in de gemeente hebben wij naast de werkmap ook een gemeenteavond ontwikkeld om als kerk na te denken over hoe je kerk bent voor een nieuwe generatie. Wat willen we jongeren meegeven? Hoe kunnen we dit aan laten sluiten bij hun leefwereld? En hoe geven we daar vorm aan binnen de gemeente? Als Centrum willen wij kijken wat voor jullie gemeente het beste is.