jongeren en de kerkdienst

Jongeren en de kerkdienst

Rondom de kerkdienst spelen verschillende discussies. Men zegt: het moet anders of men zegt: het gaat anders dan vroeger.

Maar wat zit er eigenlijk achter de meningen die een rol spelen? Dat zijn verschillende verlangens rondom wat je verwacht in de kerkdienst. Verlangens over preken, liederen, muziekvormen en bijvoorbeeld voorganger en gemeente. Over deze verlangens heeft prof. C.J. de Ruijter in 2012 tweemaal een spreekbeurt gehouden.

Om nu ook binnen de gemeente met dit thema verder aan de slag te gaan, hebben we een avond ontwikkeld waarop de kerkenraad met jongeren in gesprek gaat over de eredienst. Waarom willen we iets wel, of juist niet in de kerk en in de dienst op zondag? Missen we iets? Of willen we werken aan een bepaalde ontwikkeling of aan onze identiteit? Uiteindelijk wil ieder christen beeld zijn van God.

Van daaruit kunnen we pas echt goed spreken over wat we willen en waarom. Er is niets mis met een verlangen naar andere vormen, er is ook niets mis met een verlangen naar andere inhoud. Het kan wel misgaan als we het gesprek daarover niet vanuit ons beeld-van-God-zijn voeren of de vorm en inhoud tegen elkaar uitspelen.
Op deze avond staan we op een open en eerlijke manier stil bij het feit hoe en of de kerkdienst je leven verandert. We staan stil bij welke beelden en verlangens je kunt hebben bij de kerkdienst en gaan op een interactieve manier met ambtsdragers en jongeren aan de slag.

Vraag hier om meer informatie of doe een aanvraag. Voor onze tarieven kijk hier.

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp *

Uw bericht