247 christen

24/7 christen

We zijn geroepen tot een leven waar de christelijke grondhouding vanaf straalt. Een leven vanuit bewogenheid voor onze naasten en waarin we uitblinken in pastorale, diaconale en missionaire vaardigheden.
Dat dit helemaal niet zo gemakkelijk is als hierboven lijkt zien we terug in onder andere de onderzoeksrapporten Kerken onderweg, maar waarheen, en hoe? en Diaconaat2020.
Tegelijk leren we uit een onderzoek als Geloven binnen of buiten verband dat er wel degelijk een tendens valt waar te nemen, met name onder jongvolwassenen, dat een levensbeschouwing kan leiden tot heel bewust ander gedrag.

Doelgroep
Jongvolwassenen (20-35 jaar)

Vorm
Cursus van twee avonden (maximaal 25 deelnemers)

Doel van het programma
Met dit programma willen we jongvolwassenen inspireren, motiveren en mobiliseren om in hun doen en laten bewust te zoeken naar vormen van een christelijke levensstijl.

Programma op hoofdlijnen
De eerste avond ligt de nadruk op wie jij bent, wat je doet en wat je wilt als christen. Met behulp van verschillende werkvormen kijken we naar persoonlijke kwaliteiten en leggen we onze eigen leven onder een loep om te ontdekken waar kansen liggen en/of deze reeds goed benut worden.
De tweede avond gaan we, mede naar aanleiding van een huiswerkopdracht, kijken naar de praktijk van ons leven en hoe in het geheel van de gemeente daaraan vorm te geven.

Vraag hier om meer informatie of doe een aanvraag. Voor onze tarieven kijk hier.

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp *

Uw bericht