De tucht, hoe gaan we daarmee om?
“De ouderlingen geven met de predikant leiding en herderlijke zorg aan de gemeente. Samen oefenen zij over de gemeente de kerkelijke tucht.” Een zinnetje uit de nieuwe kerkorde van de GKv. Als ouderling ben je geroepen om de gemeente op te bouwen door onderwijs, gesprek en beleid te verzorgen. Daar hoort ook bij dat je signaleert wat niet goed gaat in het leven van de gemeente. Maar hoe functioneert de tucht eigenlijk vandaag? Doen we in de gemeente voldoende aan dit toezicht? Volgens de geloofsbelijdenis is de tucht een van de kenmerken van een ware kerk en een sleutel van het hemels koninkrijk.

Ja, het is allemaal kerktaal. Tucht, sleutel van het koninkrijk, ware kerk… het zijn oude woorden achteruit ons kerkboek. Woorden die vragen om uitleg – en nieuwe vragen oproepen. Wat is dat, tucht? Hoe ga je ermee om? Wat gebeurt er als we elkaar aanspreken op leer en leven? En wat als we dat niet doen? Hoe gaan we om met onderling vermaan in een gemeente van kringen? Hoe missionair is dat, tucht?

Over deze vragen wil het Praktijkcentrum graag met je nadenken op de Pepdagen 2015. De Pepdagen zijn bedoeld voor kerkenraden als bezinning aan de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Niet alleen willen we je informeren met lezingen en praktijkverhalen, ook zetten we je aan het werk met de vraag – hoe doen wij dat eigenlijk?

Prof. dr. Erik de Boer (TU Kampen) spreekt over het ontstaan en doel van de tucht en het belang ervan voor de kerk.
Jannet de Jong MA (Praktijkcentrum) spreekt over de tucht in de praktijk van de gemeente vandaag.

Met je eigen kerkenraad spreek je in een groepsbijeenkomst door over de betekenis van het gehoorde en natuurlijk is er veel ruimte voor ontmoeting en gesprek met anderen.

Programma

9.30 Inloop met koffie
10.00 Opening en introductie
10.30 Erik de Boer: Ontstaan en doel van de tucht
11.30 Plenair gesprek
12.00 Lunch
13.00 Jannet de Jong: Vermanen vandaag
14.00 Geestelijk toezicht in je gemeente – groepswerk
15.30 Afsluiting

 

Aanmelding en kosten

5 september Hardinxveld-Giessendam |Aanmelding info@praktijkcentrum.org

Kosten €350 per kerkenraad (max. 5 personen), extra deelnemers €50 p.p. incl. lunch en materiaal

Download hier de PPT van de pepdagen

[slideshare id=52043546&doc=20150822pepdagvoorsite-150825114221-lva1-app6891]

Jannet de Jong

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet
Jannet de Jong
Jannet de Jong

Latest posts by Jannet de Jong (see all)