Waarom?
Onderzoek en ervaring van het Praktijkcentrum geeft aan dat kerkenraden graag aan de slag willen met het thema Leidinggeven. Zij zien ook veranderingen die geestelijk leiderschap nodig maken. De context waarin die leiding gegeven zou moeten worden is er één van spanningen/diversiteit en omgaan met weerstanden. Als gewenste ondersteuning vragen zij om ‘Kerk-zijn 21e eeuw’ en ‘Koers bepalen als gemeente’.

Doel
Doel van deze trainingsdag is om kerkenraden gezamenlijk en individueel handvatten te geven om geestelijk leiderschap vorm te geven met het oog op het nieuwe seizoen.

Programma
Vooraf vragen we kerkenraden om wat ‘huiswerk’ te doen. Doel daarvan is om zicht te krijgen op het profiel van de gemeente, haar visie en knelpunten en om leiderschapsrollen in beeld te krijgen

Ochtendprogramma: plaatsbepaling

  1. Kerkelijk leidinggeven vroeger en nu: verwachtingen en verantwoordelijkheden
  2. Leidinggeven in een veelkleurige gemeente

In groepen vertalen we het plenair gedeelte naar eigen situatie. Hoe gingen en gaan we om met diversiteit? Hoe typeren we de verhouding kerkenraad en gemeente in X? Wat zijn onze knelpunten en kunnen we deze prioriteren?

Middagprogramma: samen verder trekken

  1. Leiderschapsrollen
  2. Leidinggeven aan processen van verandering en groei

In groepen vertalen we het plenair deel naar eigen situatie. Welke taken passen bij onze rol als kerkenraad (en vallen er dan gaten)? Waar willen we naartoe komend seizoen en hoe gaan we dat bereiken? Welke veranderprocessen willen we actief ondersteunen?

Na afloop van de trainingsdag kan het Praktijkcentrum adviseren en begeleiden in het uitzetten van de doelen en wegen voor de gemeente.

Jannet de Jong

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet
Jannet de Jong
Jannet de Jong

Latest posts by Jannet de Jong (see all)