Leidinggeven aan de gemeente begint bij vertrouwen. Vertrouwen op Gods Geest, vertrouwen in elkaar en in de gemeente, vertrouwen ook in de toekomst. Dit klinkt al snel als een serie holle woorden, maar ze krijgen invulling op het moment dat je er ook echt mee begint! Ga maar eens na: hoe spreek je in de kerkenraad en in de gemeente over de zwakke plekken? Zie je ze als een probleem? Als een falen van enkelingen of de hele groep? Of weet je ze te formuleren in termen van verlangens, positieve uitdagingen?

Dus: we willen niet nadenken over teruglopend kerkbezoek, maar over inspirerende diensten. Niet over afhakende jeugd, maar over zelfbewuste jonge gelovigen. Niet over diversiteit, maar over een veelkleurig verbonden gemeenschap. Wie vertrouwen heeft in Gods weg met de gemeente kan van een geconstateerd probleem een gezamenlijk verlangen maken. Dat betekent dat je als kerkenraad samen met de gemeente op weg gaat om dat verlangen waar te maken. Ja, je bent geestelijk leider. En nee, je hoeft het niet alleen te doen. Ga samen met de ander op weg om verhalen te verzamelen, kernelementen te pakken te krijgen en ze uit te werken. Zoek naar bronnen en wegen om de sterke punten in de gemeente de ruimte te geven en verzeker je ervan dat je duurzaam blijken. Hierboven schets ik, heel in het kort, het proces van waarderende gemeenteopbouw. Een nieuwe benadering in de gemeenteopbouw met oude papieren. Kijk maar eens hoe Paulus de meeste van zijn brieven aan de gemeenten begint: onder dankzegging benoemt hij een aantal van de sterke punten van de gemeente. Een sterk geloof, herkenning van vele gaven, toekomstgerichtheid. Vanuit die waardering kraakt hij soms nog heel wat harde noten over de dagelijkse praktijk van gemeente-zijn. Waarderend opbouwen laat heus ruimte voor kritiek en de erkenning van falen. Maar altijd vanuit het vertrouwen dat de gemeente als gemeenschap van gelovigen samen optrekt als Gods volk onderweg: elkaar van dienst om op de been te blijven en vooruitkijkend de koers te blijven volgen.

Het Praktijkcentrum organiseert op 5 juli en 30 augustus pepdagen voor de kerkenraad. Meer informatie en aanmelden klik hier

Meer weten over waarderende gemeenteopbouw? Kijk op waarderende gemeenteopbouw.nl

Meer lezen over inzet van gaven in de gemeente? Kijk op gertzomer.com/preken/kijk-eens-wat-de-geest-allemaal-geeft/

Jannet de Jong

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet
Jannet de Jong
Jannet de Jong

Latest posts by Jannet de Jong (see all)