Eind april, begin mei: in veel gemeenten verschuiven mannen van een plekje uit de comfortabele stoelen naar een plekje in de kerkenraadsbank. In een groot deel van die gemeenten blijven er ook steeds vaker plekken leeg en dat baart menigeen zorgen. Hoe komen we aan voldoende geschikte ouderlingen?

Veel kerkenraden zijn bezig met deze vraag. Het is niet moeilijk om je door onrust en zorgen over de voortgang en omvang van het werk te laten verlammen.

Maar kunnen we het ook anders benaderen? Begin eens bij dat wat er al is: bij de mannen die zich geroepen voelen om het leiderschap van de gemeente op zich te nemen. Jij hebt (of maakt) als een van hen de tijd en energie om je hiervoor in te zetten. Met een kleine groep zijn jullie de geestelijk leiders van de gemeente. Je hebt het voorrecht om leiding te geven aan Christus’ kerk.

En die kerk is een kerk in verandering. Ze moet zoeken naar nieuwe wegen om het evangelie te vertellen binnen en buiten de gemeente. Nederland gelooft steeds minder, jongeren die binnen de kerk opgroeiden kiezen niet zomaar voor God, volwassenen stellen niet zomaar hun geld en tijd beschikbaar. Dat vraagt van de kerk dat ze weet waar ze voor staat, dat ze bestaat uit mensen met een verhaal en in staat is om te luisteren naar de vragen die gesteld worden.

Bouwen aan een vitale gemeente met een duidelijk verhaal: kansen genoeg voor de kerkenraad om de bezinning op waarom en waartoe we kerk zijn, te voeden. Wat beteken jij met je gaven voor het werk in de kerkenraad? Wat zijn jullie sterke punten? Waar ‘loopt’ het in de gemeente? Wat heb jij, wat hebben jullie nodig om jullie gemeente verder op te bouwen? Welke gaven zie je in de gemeente en hoe kun je ze inzetten? Of: hoe kun je ze gaan ontdekken?

Zie je dat zo denken, enthousiasmeert? Begin bij wat er al is, en waardeer dat ook echt. Het zijn Godgegeven gaven. Waar het geloof in Christus beleden wordt, ontbreekt het uiteindelijk aan niets (1 Kor. 1,7). Het begint bij vertrouwen.

Het Praktijkcentrum organiseert op 5 juli en 30 augustus pepdagen voor de kerkenraad. Meer informatie en aanmelden klik hier

Meer weten over waarderende gemeenteopbouw? Kijk op waarderende gemeenteopbouw.nl

Meer lezen over inzet van gaven in de gemeente? Kijk op gertzomer.com/preken/kijk-eens-wat-de-geest-allemaal-geeft/

Jannet de Jong

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet
Jannet de Jong
Jannet de Jong

Latest posts by Jannet de Jong (see all)