Een dvd met verhalen van zes gemeentestichters. Wat doen zij en welke boodschap hebben zij te vertellen?Op de grens van kerk en samenleving is een dvd over missionair gemeente-zijn. Missionair gemeente-zijn is een actueel onderwerp in gemeenten. Mensen verlaten de kerk en er is weinig nieuwe aanwas. Het is daarom belangrijk om geïnteresseerden en nieuwe christenen goed te begeleiden. Deze dvd laat zien hoe je dat als kerk het beste doet.Op de dvd ziet u zes gemeentestichters met ervaring en met passie spreken over hun manier om buitenkerkelijken te bereiken. U komt te weten hoe hun leven en hun gemeente eruit ziet en wat hen inspireert om dit werk te doen. Ook hebben ze een belangrijke boodschap voor u als gelovig gemeentelid.

Bij de dvd is een apart boekje met gespreksstof ontwikkeld, zodat u zich samen met de gemeente, kring, kerkenraad of evangelisatiecommissie kunt bezinnen op de missionaire praktijk van uw gemeente.
U kunt de dvd en gespreksstof op één avond bekijken en behandelen. Maar het is ook mogelijk om voor de verdiepende optie van meer avonden te kiezen. Verder is het mogelijk om een van de medewerkers van het Centrum een toelichting te laten geven op locatie.