AANBOD

Gemeente-zijn is een hele kunst. Verschillende gebieden vragen om aandacht. Het Praktijkcentrum ondersteunt kerken op alle terreinen van het gemeenteleven. Wij adviseren, begeleiden in veranderingstrajecten, bieden toerusting aan en verrichten onderzoek.

Toerusting
Om met elkaar gemeente te zijn of een bepaalde taak in de kerk te vervullen, kan het fijn zijn om toegerust te worden. Het Praktijkcentrum biedt toerusting aan op allerlei gebieden.

Onderzoek
Om waardevolle adviezen en toerusting te geven, vinden wij onderzoek naar de praktijk belangrijk. Pas als je begrijpt hoe een gemeente in elkaar zit, wat er in de samenleving speelt of wat het probleem precies is, kun je tools bieden om te groeien. Daarom bestaat een groot deel van ons werk uit onderzoek.

Advies
De uitdagingen waar gemeenten in deze tijd voor staan, kunnen vragen om externe begeleiding. Het kan prettig zijn om een expert in te roepen als hulp bij veranderingsprocessen. En soms zijn er problemen die intern moeilijk opgelost kunnen worden. We hebben ruime ervaring met het begeleiden van gemeenten en willen graag advies op maat geven.