Om waardevolle adviezen en toerusting te geven, vinden wij onderzoek naar de praktijk belangrijk. Pas als je begrijpt hoe een gemeente in elkaar zit, wat er in de samenleving speelt of wat het probleem precies is, kun je tools bieden om te groeien. Daarom bestaat een groot deel van ons werk uit onderzoek.

Uitgevoerde onderzoeken

Lopende onderzoeken

 • Onderzoek man/vrouw in de kerk
  • Onderzoeksmateriaal verzamelen waaruit blijkt hoe de huidige praktijk en de daarbij behorende overtuigingen eruitziet
  • materialen genereren om deze bezinning te stimuleren
 • Onderzoek identiteit en gemeentestichtingsprojecten
  • gesprek initiëren en van input voorzien over gemeentestichting in wisselwerking met (moeder)kerken
  • komen tot aanbevelingen over duurzame gereformeerde gemeentestichting in nauwe samenwerking met (moeder)kerken
 • Onderzoek Hart van Vathorst
  • Wat kunnen christelijke gemeenschappen op basis van ervaringen binnen Hart van Vathorst (http://www.hartvanvathorst.nl/)leren als het gaat om een concrete en duurzame bijdrage aan zorg, hulp en ondersteuning aan de samenleving?
  • werkboek ontwikkelen waarmee kerken in het tijdsbestek van 3 maanden inzicht krijgen in de uitgangssituatie van hun gemeente, en concrete werkdoelen formuleren om als gemeente mee aan de slag te gaan
 • Vierende gemeente
  • Het ontwikkelen van een onderzoeksinstrument voor predikanten om de beleving van het heilig Avondmaal te achterhalen en hierop te reageren.
 • Onderzoek ‘Stille kerkverlating’
  • Het komt voor dat gemeenteleden op enig moment actief een besluit nemen de kerk de rug toe te keren. Het lijkt er echter op dat het vaak zo niet gaat: het gebeurt gewoon. Vragen van concrete gemeenten om advies, lijken er op te wijzen dat gemeenteleden langzaamaan en zachtjes de kerk verlaten. Het kan gaan om gemeenteleden die omschreven worden als ‘de niet meest-ongelovigen’.
  • Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar deze categorie kerkverlaters
 • Onderzoek ‘Krimpen de kerk’.
  • Het Project KRIMP kent een aantal onderdelen. Deze kunnen gedeeltelijk als fasen gezien worden, anderzijds kunnen ze ook (gedeeltelijk)parallel lopen.
   • (Secundaire) Analyses kwantitatieve data
   • Betekenisgeving door relevante actoren
   • Handelingsonderzoek met kerken in krimpregio
   • Agendering van dit onderwerp voor kerkelijke vergaderingen (classis, GS)
 • Project ‘Liturgie’
  • ‘Project BLIJ’ beoogt voorwaarden te scheppen, waardoor (weer) ontdekt wordt dat liturgie en liturgische ontwikkelingen geen bron van frustratie of conflict hoeft te zijn. ‘project BLIJ’ beoogt:
   • Verbinding tussen verschillende generaties of groepen binnen of buiten de gemeente;
   • Weer samen te leren open te staan voor Gods Kracht, en het wonder van Gods Genade voor mensen;
   • Ruimte voor oprechte blijdschap over Gods genade voor ons – in de eredienst, in ons leven;
   • Ruimte voor eigentijdse liturgische vormen, die passen bij de gemeente in tijd en context.

Startpunt

Startpunt is een eenvoudig inzetbaar instrument voor kerken die graag willen weten waar ze staan. Startpunt bestaat uit een online vragenlijst voor alle gemeenteleden boven de 16 jaar en bijbehorende begeleiding door een adviseur van het Praktijkcentrum.
De vragenlijst is ingedeeld in vier thema’s: vieren, leren, zorgen en bouwen. Deze vier thema’s worden bekeken vanuit de invalshoeken: IK (eigen plek in de gemeente), WIJ (als gemeenschap), ZIJ (relatie met de omgeving) en HET (structuur en beleid van de gemeente).
Er zijn zestien vragen te beantwoorden door de gemeenteleden. Hiermee schetsen zij een beeld van het functioneren van de gemeente hier en nu. Startpunt gaat dus niet over wat men denkt over een ideale gemeente, maar geeft weer hoe gemeenteleden hun kerk ervaren.

Onderzoek op aanvraag

Heeft u  een bepaalde vraag of een probleem waar u graag meer inzicht in wilt krijgen? Neemt u dan contact met ons op, dan kunnen we bespreken of wij dit onderzoek voor u kunnen uitvoeren.

Voor onze tarieven, klik hier

Onze Algemene voorwaarden bij onderzoek, klik hier

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp *

Uw bericht

[recaptcha]