Op 1 september valt bij veel huishoudens in Nederland de glossy MEER op de mat. Het tijdschrift bevat onder andere interviews met bekende en minder bekende Nederlanders over hun zoektocht naar en ervaringen met God. Kerken kunnen een postcodegebied in hun omgeving adopteren en hun leden stimuleren mee te helpen bij het verspreiden.

De voorbereidingen zijn in veel kerken al in volle gang en binnenkort wordt er een speciale toerustingsdag voor gemeenten georganiseerd (klik hier voor meer info). Wat doet jouw kerk met MEER? Hieronder volgt het advies dat Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken aan haar achterban geeft.

Niet relatiegericht

Op diverse plekken is er naar aanleiding van de actie een discussie op gang gekomen. Werkt deze aanpak wel? De actie is kostbaar, maar wat is het resultaat ervan? Terecht wordt erop gewezen dat de insteek van MEER niet relationeel is. Degene die het tijdschrift door de brievenbus doet, heeft geen idee van de persoon die achter de voordeur woont en met welke specifieke vragen hij of zij worstelt. En juist dat blijkt vaak een belangrijke factor te zijn in het proces van tot geloof komen. Onderzoek wijst uit dat vriendschappen waarin sprake is van vertrouwen, openheid en respect, een natuurlijke plek vormen waar niet-gelovigen kunnen kennismaken met het christelijk geloof. De huis-aan-huisverspreiding van de glossy houdt daar geen rekening mee. Dat betekent echter niet dat wij onverdeeld negatief zijn over dit project.

Advies

Wij adviseren kerken op een eigen manier aan te sluiten bij het project en gebruik te maken van de aandacht die er op dat moment voor de actie en het christelijk geloof zal zijn. Wij raden kerken daarom aan om:

  • De glossy niet huis aan huis te verspreiden, maar in te zetten in bestaande persoonlijke contacten.
  • Via social media en de lokale media is het vrij eenvoudig om zelf extra PR te maken voor de activiteiten die uw kerk rond het project of het thema organiseert.
  • In september een laagdrempelige viering te organiseren aansluitend bij het thema ‘Is er meer?’. Nodig hiervoor gericht mensen uit aan wie de glossy is uitgereikt.
  • Daaropvolgend een of meer missionaire activiteiten te organiseren waarin het thema verder uitgewerkt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een MEER-groep die artikelen uit de glossy bespreekt, een filmavond met aansluitend een discussie, een avond over rouwverwerking (een artikel in de proefglossy gaat over dit onderwerp), of een cursus om je spirituele taal te ontdekken.

Eenmalig?

Uit het project MEER spreekt een groot missionair verlangen. We hopen dat dit project kerken (opnieuw) zal inspireren om aan de slag te gaan met de opdracht die Jezus ons gaf om het goede nieuws over Hem in de wereld bekend te maken (Matteüs 28 vers 16-20). Tegelijkertijd hopen we dat kerken het niet bij eenmalige actie zullen laten, maar dat deze opdracht een plek zal krijgen in alle onderdelen van het gemeentezijn. Vanzelfsprekend kunnen wij als Centrum u ondersteunen bij dit proces.

Meer lezen over MEER? Zie http://www.isermeer.nl, hier kun je ook de proefeditie van de glossy bekijken.

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)