Er is een aanhoudend groeiend besef binnen geloofsgemeenschappen dat de kerk verandert en ook veranderen moet om relevant te blijven. Dit vertaald zich ook in een groeiend verlangen om meer gericht te zijn op de wereld buiten de kerk.
Lokale geloofsgemeenschappen varen steeds vaker hun eigen koers, passend bij haar context. Deze vrijheid en zelfstandigheid past in de dynamische staat waarin geloofsgemeenschappen worden vormgegeven. Belangrijk daarbij blijft wel dat geloofsgemeenschappen gezien worden als organisatie (regels, structuren en afspraken), sociale beweging (bevlogenheid en idealen) en gemeenschap (onderlinge verbondenheid en onderlinge relaties). Alle drie brengen grenzen met zich mee, maar ze zijn allemaal nodig wil er sprake zijn van continuïteit. Tegelijk zijn (grensverleggende) innovatie experimenten nodig en is het een taak van geloofsgemeenschappen om dit te faciliteren.

Het Praktijkcentrum stimuleert geloofsgemeenschappen in hun missionaire bezinning. Daarnaast ondersteunt en begeleidt het Praktijkcentrum (startende) missionaire initiatieven. Op aanvraag van gemeenten worden gemeenten ondersteund in hun missionaire bewustwording en het uitvoeren van activiteiten in deze dimensie.

We willen op lokaal niveau, toegespitst op de eigen situatie, bekijken wat wij kunnen betekenen. Tegelijkertijd hebben we ook een aantal min of meer standaard trainingen en avonden die we aanbieden. Hieronder geven we een overzicht van trainingen, cursussen, materialen en websites.

Toerusting

Trainingen en cursussen Materialen en websites

Advies

De uitdagingen waar gemeenten in deze tijd voor staan kunnen complex zijn. Het kan prettig zijn om een expert te in te roepen als hulp bij veranderingsprocessen. En soms zijn er problemen die intern moeilijk opgelost kunnen worden. We hebben ruime ervaring met het begeleiden van gemeenten en willen graag advies op maat geven. Voor al uw vragen over gemeente-zijn kunt u bij het Praktijkcentrum terecht. Het kan zijn dat u met een relatief kleine vraag komt en we u na één (telefonisch) gesprek verder kunnen helpen. Het kan ook zijn dat we een langduriger begeleidingstraject afspreken. Dat is afhankelijk van de situatie en behoefte.

Onderzoek

Om waardevolle adviezen en toerusting te geven, vinden wij onderzoek naar de praktijk belangrijk. Pas als je begrijpt hoe een gemeente in elkaar zit, wat er in de samenleving speelt of wat het probleem precies is, kun je tools bieden om te groeien. Daarom bestaat een groot deel van ons werk uit onderzoek. Momenteel doen we onderzoek naar de identiteit en gemeentestichtingsprojecten.

Contact

Hebt u interesse in ons aanbod of heeft u een vraag? Wilt u graag toerusting ontvangen, maar biedt ons aanbod niet wat u zoekt? Voor meer informatie, neemt contact met ons op. Stuur een mail naar info@praktijkcentrum.org of vul onderstaand formulier in. Kijk hier voor onze tarieven.