Narratief pastoraat is een benadering die zich bij uitstek leent om de nadruk te leggen op het  levensverhaal van een persoon en hoe dit in verband wordt gebracht met Gods verhaal. Een benadering waarbij je de ander helpt om op verhaal te komen, om zijn/haar eigen levensverhaal in Gods licht te zien.
Tijdens het symposium richten we ons op hoe deze benadering te gebruiken als pastoraal bezoeker, kerkelijk werker of ouderling. Is het een kunstje om toe te passen in de kerk of vraagt het meer van het pastoraat?

Het programma ziet er uit als volgt:

13:00 Ontvangst met koffie en thee
13:30 Opening Hetty Pullen-Muis
13:50 Wat is narratief pastoraat? Peter van de Kamp (docent Praktische Theologie TU Kampen)
14:15 De meerwaarde van narratief pastoraat. Willem van der Horst (docent pastoraat en godsdienstpsychologie VIAA Zwolle en psychotherapeut)
14:40 Praktijkverhaal
14:55 Pauze
15:10 Workshop naar keuze
  1. Het gebruik van een narratieve benadering in pastoraat aan ouderenDr T. (Thijs) Tromp is directeur van Relief. Hij is gepromoveerd op het thema levensverhalen en zingeving in de ouderenzorg. Vanuit zijn contact met ouderen komen levensverhalen vaak in beeld.
  2. Bijbelverhalen en Bijbelse beelden verbinden met je eigen levensverhaalPeter van de Kamp werkt narratief pastoraat verder uit in deze workshop, mede op basis van zijn boek ‘Verhalen om te leven’.
  3. De uitwisseling tussen pastor en pastorant bij het maken van een levensverhaalWillem van der Horst werkt m.b.v. beeldmateriaal aan het maken van een ‘(deel) film van het leven’. In tweetallen op zoek naar betekenisvolle metaforen, plots, thema’s en op zoek gaan naar het doorklinken van een godsbeeld erin. Welke betekenis heeft dit voor de relatie tussen pastor en pastorant? En hoe kun je dit methodisch goed inzetten?
  4. wat je zegt is wie je bentBeatrijs Dijkman, docent drama VIAA Zwolle, heeft passie voor narratieve begeleiding en zich daar afgelopen jaren in verdiept. De mens als verhaal, de pastorant als mens in het grote verhaal van God. Je gaat concreet aan de slag met taal, schrijven en bewustwording. Het resultaat is een brief aan jezelf vanuit de toekomst (n.a.v. Anneke Sools)
16:25 Afsluiting met presentatie Masterclass Pastoraat in het seizoen 2015-2016

Het symposium vindt plaats op 5 juni te Zwolle, in de Hogeschool Viaa.

U kunt zich aanmelden voor dit symposium via ons mailadres info@praktijkcentrum.org.
De keuze voor de workshop kunt u tijdens de middag zelf kenbaar maken.

Deelname aan het symposium kost € 27,50.

Hetty Pullen

Hetty Pullen

Adviseur at Praktijkcentrum
Houdt van processen met mensen in de kerk. Daar waar het praktisch gaat over kringen, pastoraat, catechese en mensen met beperkingen. Als creatief denker en ontwikkelaar van producten zet ze zich in op die thema’s die mensen in de kerk aan het hart gaan. Ze is vaak kartrekker en door haar daadkracht en ruime ervaring in toerusting van de gemeente onmisbaar in de organisatie. Mail naar Hetty
Hetty Pullen
Hetty Pullen

Latest posts by Hetty Pullen (see all)