Roelof Hoving

Roelof (R.E.) Hoving MCM

“Thuis in kerk-zijn is voor mij: bijdragen aan een warme en gastvrije kerk. De kerk doet er toe!”

Interim-directeur

daarnaast mediator en voorzitter raad van oudsten GKv Zwolle-West

Als interim-directeur maakt Roelof plannen voor de toekomst, wil hij verbinding creëren en denkt hij na over beleidsvragen. Daarbij focust hij zich op het verbinden van opdracht, organisatie en middelen binnen het speelveld van kerken en samenwerkingspartners. Roelof heeft veel ervaring met werken in en voor de kerk. Hij heeft zich ingezet als jeugdwerker, diaken, ouderling, preeklezer en als voorzitter van verschillende commissies, zoals de commissie ambtelijke zorg in de GKv Zwolle Centrum. Roelof was van 2015-2018 bestuurslid van Praktijkcentrum. Ook heeft hij zich ingezet voor de ChristenUnie in Zwolle als gemeenteraadslid. Vanuit zijn brede ervaring kan Roelof goed inschatten wat kerken nodig hebben en waar hun kansen liggen.

Neem contact op met Roelof Hoving