Merijn Wijma

Drs. Merijn (M.J.) Wijma-van der Veen

“Het is mijn wens om onderbuikgevoelens over wat er gebeurt in de kerk te onderbouwen of te weerleggen, zodat we een stevige basis hebben om beleid en veranderingen op te funderen.”

Onderzoeker data en trends

daarnaast Promovendus Theologische Universiteit Kampen en redacteur bij Buijten en Schipperheijn

Merijn houdt zich als onderzoeker bezig met onderzoek naar huidige ontwikkelingen binnen gereformeerde kerken, zoals bijvoorbeeld taken van ambtsdragers, de rolverdeling van man/vrouw en stille kerkverlating. Ook begeleidt ze student-onderzoekers met hun eigen onderzoek binnen kerken. Merijn heeft taalwetenschappen, literatuur en filmwetenschappen gestudeerd en werkt nu aan een proefschrift over de getalsmatige ontwikkeling van gereformeerde kerken in Nederland sinds 1892.

Neem contact op met Merijn Wijma