Jan Kuiper

Drs. Jan (J.H.) Kuiper

“Hoe lees je als kerk die de Bijbel meegekregen heeft de wereld waarin we leven? Hoe zie je je eigen plek daarin?”

Onderzoeker data en trends

daarnaast theoloog met preekbevoegdheid

Jan onderzoekt veranderingen binnen de GKv aan de hand van schriftelijke bronnen en probeert daarin trends te ontdekken. Hij rapporteert daarover in het team. Ook beheert hij een verzameling artikelen voor werkers in de kerk en zet nieuwe op als white paper. Jan schrijft regelmatig voor Praktijklokaal, zijn vaste rubriek in Onderweg, en de Gereformeerde Kerkbode voor het noorden. Daarnaast denkt hij graag theologisch-inhoudelijk mee in verschillende projecten. Ook heeft hij onderzoek gedaan naar kerkelijke eenheid tussen GKV, NGK en CGK. Jan heeft theologie gestudeerd met als afstudeerrichting ethiek, is twintig jaar predikant geweest, en heeft gewerkt als projectsecretaris bij de overheid (provincie Drenthe) in projecten rond klimaat en energie. Daarnaast heeft Jan van 2002-2019 het jaaroverzicht van het handboek GKv geschreven.

Neem contact op met Jan Kuiper