Hayo Wijma

Hayo (H.) Wijma, MLD

“Het soort denken dat je in de problemen brengt, is ongeschikt om deze op te lossen. Ik gebruik onderzoek, onderwijs of advies om bij te dragen aan een duurzame groei van je kerk!”

Onderzoeker, adviseur en coördinator onderzoek

daarnaast docent Methodologie Theologisch Onderzoek, en Praktische Theologie aan Theologische Universiteit Kampen (en docent Persoonsvorming aan TU Apeldoorn)

Als onderzoeker is Hayo vooral bezig met thema’s als verbinden van geloof en leven, diaconale en missionaire presentie van kerken in hun context en leiderschap daaraan. Ook houdt hij zich bezig met groei in het kerkelijk functioneren en ontwikkelingen binnen kerken in verschillende levensfasen. Als adviseur is Hayo vooral actief op het gebied van kerkvernieuwing en leiderschap, soms met een missionair-diaconale spits. Hayo heeft bijgedragen aan handboeken voor kringleiders, diakenen en huwelijkskringen en is van plan te promoveren op ambtelijk leiderschap aan gemeenten in verandering.

“We zijn als kerkenraad blij en dankbaar voor de deskundige inbreng van Praktijkcentrum in de persoon van Hayo Wijma met zijn christelijke betrokkenheid en meeleven met ons. De manier en werkwijze waarop we samen trachten verder te komen in onze problemen als kleine gemeente spreken ons aan.”

Scriba tijdens een adviestraject

Neem contact op met Hayo Wijma