De beste manier om met elkaar over liturgie te spreken, is door uit te komen bij de kern: waarom bestaat er eigenlijk zoiets als een eredienst? In de dienst zijn we van begin tot einde met God bezig en Hij met ons.  We geven handen en voeten aan wat we weten van God. Wie hij is en wat hij doet, en dat drie-enig.  Dat vraagt dus niet alleen om kennis van liturgie, maar om diep gelovig aan de slag gaan!

  1. De bijbel is een enorme bron van kennis. Over God, over wat Jezus de Heer deed, over de weg van God met zijn volk. Daar kun je niet alleen van leren, je mag het ook vieren!
  2. Het is prachtig om met elkaar doop en avondmaal te vieren. Met tastbare beelden wordt uitgelegd wat het betekent om samen bij God te horen. Je kunt het ruiken, voelen, proeven!
  3. Je kent misschien het gebed om de hulp van de Heilige Geest. Meer of minder expliciet komt het in veel diensten aan de orde. In de roomse en orthodoxe tradities is het een van de heiligste momenten in de kerkdienst! Het legt de nadruk op de overtuiging dat dankzij de Geest dat wat in de eredienst gebeurt, zin krijgt en de inhoud van het gebeuren ons ook duidelijk wordt.
  4. Diezelfde Geest mogen we dan ook om hulp vragen bij het maken van de liturgie. Wat zou passen in deze dienst? Welke gaven kunnen we inzetten? Waar is onze gemeente mee gezegend? Wie is er creatief, wie goed bij stem, wie kan er als geen ander….

Albert Balk gaf een mooi beeld van de liturgie. Hij noemde het ‘dansen met de Heer’. [1]

Van begin tot einde van de dienst is er beweging. Dan weer zet de gemeente een stap, dan weer God. Hij is de leidende partner. Iedere pas die we zetten willen we daarbij laten aansluiten. Er zijn bepaalde vaste elementen die richting geven aan onze dans, maar we maken er ook graag iets moois van. Dansen kan op vele manieren en vele momenten. Het juiste ritme en de goede vormen vind je door je hart, ziel en verstand met elkaar te combineren.

Liturgie is niet alleen een zaak van geloof en tradities maar ook van smaak. En smaken verschillen. Hoe zorg je dat het gesprek bij de kern blijft? Dé tip:

Praat niet langer over heilige huisjes maar spreek  over de Heilige.[2]

—–

De liturgie is in veel gemeenten een heet hangijzer. Hoe voer je daar nu een fijn gesprek over, dat bij de kern blijft en inhoud heeft? Met de cursus Samen in gesprek wil het Centrum helpen om te spreken over uw geloof en uw diepe overtuigingen, met de mensen uit uw eigen gemeente of kring. U leert niet alleen over spreken, maar ook over luisteren. Want in een goed gesprek staat u open voor uw gesprekspartner. Meer weten kijk hier voor meer informatie?


[1] Gereformeerde Kerkbode nr. 18, augustus 2012

[2] Sytze de Vries, Ouderlingenblad dec. 2011

Jannet de Jong

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet
Jannet de Jong
Jannet de Jong

Latest posts by Jannet de Jong (see all)