Liturgie als centrum van kerkzijn

liturgie 3

Op vrijdag 28 juni 2019 zal prof. dr. Hans Schaeffer zijn ambt aanvaarden als hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Hij zal dat doen door het uitspreken van een inaugurele rede, getiteld:

“Liturgie als centrum van kerkzijn”

Over de relatie tussen praktische ecclesiologie en liturgie

Liturgie gebeurt binnen een veelkleurige kerkelijke praktijk. In de liturgische praktijken van de gemeente worden bewust en onbewust keuzes gemaakt die verbinding binnen de geloofsgemeenschap versterken en/of bevragen. Het Praktijkcentrum werkt met gemeenten aan die onderlinge verbinding en de inhoud daarvan. Hoe komt liturgie aan het licht in ons onderzoek en dienstverlening?

Voorafgaande aan de inauguratie van Hans Schaeffer – namens de TU als onderzoeker verbonden aan het Praktijkcentrum – organiseert het Praktijkcentrum een mini-symposium Liturgie in praktijk. We nodigen u uit om in twee workshoprondes te doordenken en ervaren hoe liturgische praktijken een rol spelen in verschillende velden van gemeentezijn.

U bent allen welkom: als belangstellende kerkelijk professional, als kerkenraads- of gemeentelid en ook als student. We hopen het mini-symposium te besluiten met enkele concrete opdrachten die we vanuit de kerkelijke praktijk meegeven aan (dan) professor Hans Schaeffer.

Programma

11.30 Opening door Hans Schaeffer
11.45 Eerste ronde workshops
12.25 Gezamenlijke maaltijd
13.10 Tweede ronde workshops
13.50 Forumgesprek
14.15 Afsluiting
15.00 Aanvang inauguratiebijeenkomst in de Burgwalkerk

Workshops

Ronde 1:

1. Leren in de kerk(dienst) – Ingrid Plantinga
Een praktische workshop met nieuwe inzichten over leren in de kerk. Je ontdekt hoe mensen leren anno 2019 en wat dit betekent voor de doelgroepen waarop we ons richten en voor de manier waarop we de kerkdienst vormgeven. Aan bod komen bijvoorbeeld verschillende geloofstalen en kansen voor de generaties.

2. Van gehandicaptendienst naar inclusief vieren: waarom en hoe? – koos Tamminga
We verkennen op welke manieren liturgie ruimte kan bieden voor de actieve participatie van mensen met een beperking. We staan eerst stil bij die aanduidingen, en waarom deze groep eigenlijk een ‘groep’ is – hebben we immers niet allemaal onze beperkingen? Waarom zouden we in de liturgie speciaal met deze groep als doelgroep rekenen en hoe ver moet ‘actieve participatie’ eigenlijk gaan?
Vervolgens staan we stil bij de beweging van ‘doelgroependiensten’ of ‘aangepaste’ diensten naar ‘inclusief vieren’. Hoe ziet zo’n inclusieve viering er dan uit? Hoe brengen we inclusief denken op gang? Hoe kunnen we geschikte praktijken ontwikkelen?

3. Samen in de naam van Jezus! – Moniek Mol
De rijkdom van een geloofsgemeenschap is dat we gezamenlijk mogen groeien in geloof en gezamenlijk Gods liefde mogen beantwoorden. Dit beperkt zich niet slechts tot de eredienst, het mag vorm krijgen door de hele week heen. Sommige gemeenten hebben hiertoe kleine groepen, zoals bijv. miniwijken of huisgroepen, ingesteld. Tijdens deze workshop verkennen we met elkaar hoe we binnen deze kleine groep onze liturgische praktijken (kunnen) vormgeven.

4. Jeugdwerk is geen eiland – Anko Oussoren
We willen dat liturgische praktijken er op gericht zijn om de geloofsgemeenschap te versterken maar er is een intergenerationele spanning ontstaan in veel kerken. Vroeger bestond jeugdwerk niet, maar tegenwoordig lijkt het jeugdwerk een eiland te zijn, met kindernevendiensten, jeugddiensten en allerlei andere activiteiten. Maar is dat nodig en wenselijk?

Ronde 2:

1. De kerkenraad als voorganger: keuzes maken voor de liturgie – Janet de Jong
Er zijn in de gemeente heel veel mensen die zich inzetten voor de liturgie. Binnen de identiteit van de gereformeerde kerken zijn er ook veel mogelijkheden om de liturgie vorm te geven. In deze workshop bespreken we waarom je je als kerkenraad zou bezighouden met kernwaarden voor de liturgie. Hoe kom je samen tot keuzes voor een veelkleurige gemeenschap?

2. Geloofsverlating – Hetty Pullen
Wordt de liturgie (nog) wel begrepen door geloofsverlaters? Is er te weinig aandacht voor geloofsbeleving in de liturgie? Twee vragen die ingaan op de relatie tussen geloofsverlating en de kerkdienst. In de liturgische praktijk mogen we Christus ontmoeten, maar hoe zit het met de pijn van geloofsverlaters en hun geliefden? Komt dat juist niet in de liturgie als een verlies op ons over? Een workshop die confronteert en wil zoeken naar hoop!

3. “Ik wil zingen over trouw en recht”: Liturgisch kerkrecht – Leon van den Broeke
In deze workshop gaat het over zowel ‘liturgie’ als ‘kerkrecht’ en vooral om de combinatie. Hoe staan die woorden in relatie tot het zingen over trouw en recht waar de psalmdichter het over heeft?
De verkondiging, de gebeden, de liederen, de inzameling van de gaven, de sacramenten – het geheel van liturgie -ademen de trouw en het recht van God. In de liturgie ontdekken mensen om dat te ontvangen en geïnspireerd naar trouw en recht te leven op onze plaats in de wereld om tegen onrecht te strijden en gerechtigheid te (helpen) realiseren.

4. Picture perfect. Reflecteren op de perfecte liturgie – Geranne Tamminga
Als je een foto zou maken van de ideale liturgie in jouw gemeente, wat zou er dan in beeld komen? Waarom is dit volgens jou de ideale liturgie? In deze workshop denken we na over de opbouw van een liturgie, de betekenis van samen vieren en de manieren waarop God aanwezig is en kan zijn in de liturgie

Locatie

Theologische Universiteit Kampen, Broederweg 15, 8261 GS Kampen

Aanmelden

Het symposium is gratis bij te wonen voorafgaande aan de inauguratie van Hans Schaeffer.
Opgave is verplicht, u betaalt alleen voor de lunch € 10,00,-. Aanmelden, klik hier.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s/ berichten van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om het gebruik van deze website te te vergemakkelijken. Van alle bezoekers aan de website van het Praktijkcentrum worden algemene gegevens via Google Analytics bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten