Training

  • Zorgen voor elkaars geloofDe cursus helpt kleine groepen in de gemeente om onderlinge zorg te verlenen door relatie, geloofsgesprek en gebed.
  • Samen groeienHaaks op de leegloop van kerken en de toename van individualisering is er juist ook behoefte aan gemeenschap. Een plek waar je mag zijn zoals je bent, waar je gelijkgezinden treft en waar je een thuis kunt ervaren. De kerk kan zo’n plek zijn, sterker nog: is geroepen om zo’n plek te zijn. Echter de diversiteit in gemeenten vergemakkelijkt dit niet direct. In dit programma wordt ingezoomd op datgene wat de gemeente(leden) verbindt, het christelijk geloof, om vervolgens samen verder te groeien.
  • Samen in gesprekEen cursus van vijf dagdelen waarin gemeenteleden met elkaar leren spreken over hun geloof en luisteren naar elkaars overtuigingen. Het gaat daarbij steeds weer over de relatie tot God en anderen. Gebed en bijbelstudie hebben daarom een belangrijke plaats in de cursus.
  • 24/7 christenEen programma van twee avonden om jongvolwassenen te inspireren, motiveren en mobiliseren om in hun doen en laten bewust te zoeken naar vormen van een christelijke levensstijl.
  • KringleiderscursusDeze praktische cursus traint kringleiders om in de gemeente kringen op een bijbelse en opbouwende manier vorm te geven en te leiden.
  • Pastorale en diaconale gesprekken voeren: Voor het voeren van een goed gesprek zijn gespreksvaardigheden onmisbaar. In deze cursus leert u een aantal van die vaardigheden. Ze maken het u een stuk gemakkelijker om een gesprek te voeren met uw gemeenteleden.
  • Leven in Christus: Deze cursus wil bijdragen aan de verdieping van uw kennis over en uw geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Het bespreekt de vraag Leven in Christus: ‘in’ Christus zijn, wat is dat?
  • Gemeenschap der heiligen: Een bijbelse en sociologische bezinning voor huisgroepen en kringen over onderdeel zijn van een geloofsgemeenschap en de meerwaarde die dit heeft voor zowel de persoonlijke geloofsontwikkeling als het missionair uitreiken naar ongelovigen.

Producten

  • Bijzonder!Bijzonder! biedt verschillende pakketten voor jongeren of volwassenen met een verstandelijke beperking. Er zijn deeltjes voor bijbelstudiekringen en een deel voor belijdeniscatechese. Bijzonder! heeft een heldere structuur en eenvoudige teksten, zonder dat het kinderlijk is. Op de bijbehorende standaard wordt aangewezen bij welk onderdeel je bent. Gesprekken worden gevoerd aan de hand van bijbelse verhalen en fotokaartjes. Bij elke bijeenkomst maken de deelnemers een creatieve verwerking die ze in hun eigen doos bewaren. Zo ontstaat er een tastbare en betekenisvolle herinnering. Bijzonder! bestaat uit materiaal voor de begeleider en een eigen pakket voor de deelnemers.
  • Handboek voor kringleidersMedewerkers van het Praktijkcentrum hebben meegeschreven aan het Handboek voor kringleiders. Steeds meer kerken werken met kleine groepen. Daar kun je bouwen aan relaties die diep gaan. Je kunt elkaar bemoedigen, aansporen en van elkaar leren. Maar hoe werkt dat praktisch? Hoe functioneert je kleine groep optimaal?

Toerusting aanvragen

Hebt u interesse in ons aanbod of heeft u een vraag? Neem dan contact via info@praktijkcentrum.org.

Toerusting op maat

Wilt u graag toerusting ontvangen, maar biedt ons aanbod niet wat u zoekt? Mail dan naar info@praktijkcentrum.org. Dan kunnen wij u toerusting bieden die is toegesneden op uw vraag.

Klik hier voor onze tarieven.

The following two tabs change content below.

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet

Laatste berichten van Jannet de Jong (toon alles)