Er is een aanhoudend groeiend besef binnen geloofsgemeenschappen dat de kerk verandert en ook veranderen moet om relevant te blijven. Dit vertaald zich ook in een groeiend verlangen om meer gericht te zijn op de wereld buiten de kerk.
Lokale geloofsgemeenschappen varen steeds vaker hun eigen koers, passend bij haar context. Deze vrijheid en zelfstandigheid past in de dynamische staat waarin geloofsgemeenschappen worden vormgegeven. Belangrijk daarbij blijft wel dat geloofsgemeenschappen gezien worden als organisatie (regels, structuren en afspraken), sociale beweging (bevlogenheid en idealen) en gemeenschap (onderlinge verbondenheid en onderlinge relaties). Alle drie brengen grenzen met zich mee, maar ze zijn allemaal nodig wil er sprake zijn van continuïteit. Tegelijk zijn (grensverleggende) innovatie experimenten nodig en is het een taak van geloofsgemeenschappen om dit te faciliteren.

Het Praktijkcentrum fungeert als een loketfunctie voor christelijke geloofsgemeenschappen. Gemeenten (leden) kunnen bij het Praktijkcentrum terecht voor al hun vragen over het missionair functioneren. Het Praktijkcentrum stimuleert geloofsgemeenschappen in hun missionaire bezinning. Daarnaast ondersteunt en begeleidt het Praktijkcentrum (startende) missionaire initiatieven. Op aanvraag van gemeenten worden gemeenten ondersteund in hun missionaire bewustwording en het uitvoeren van activiteiten in deze dimensie.

We willen op lokaal niveau, toegespitst op de eigen situatie, bekijken wat wij kunnen betekenen. Tegelijkertijd hebben we ook een aantal min of meer standaard trainingen en avonden die we aanbieden. Hieronder geven we een overzicht van producten, cursussen, trainingen en websites.

Training

  • Christen zijn in je wijk: Deze cursus gaat in op het verlangen om meer missionair te zijn en vat daarbij missionair zijn op als – zowel individueel als gezamenlijk – getuigend leven. Door stil te staan bij genade, na te denken over onze samenleving en de plek van religie daarin en verlangen om God in je dagelijks leven te volgen, reiken we handvatten aan om een meer getuigende levensstijl te ontwikkelen. Binnenkort meer informatie op de website.
  • LEFDe Learning Community is een plek waar jongeren Jezus leren volgen en opgeleid worden als leiders die op den duur zelf anderen bereiken en daarbij het jeugdwerk willen vernieuwen. Dit zonder dat van tevoren vastligt hoe het jeugdwerk dan vorm gegeven gaat worden. De focus is ook niet de verandering van het jeugdwerk als structuur, maar de Learning Community is een tweejarig leertraject waarin jeugdwerkers leren hoe ze kunnen bouwen aan een cultuur van discipelschap en missionair zijn in het jeugdwerk.
  • 24/7 christenEen programma van twee avonden om jongvolwassenen te inspireren, motiveren en mobiliseren om in hun doen en laten bewust te zoeken naar vormen van een christelijke levensstijl.
  • 24/7 kerkMet dit programma worden kerken praktisch ondersteund bij het zoeken naar mogelijkheden hoe de plaatselijke gemeente actief deel kan uitmaken van Gods plan voor Zijn wereld.
  • Kerk-zijn in je wijkEen cursus waarin de gemeente zoekt naar een weg om kerk te zijn in haar eigen omgeving. Bezinning hierop zal leiden tot praktische handvatten waarmee de deelnemers aan de slag kunnen.
  • Vernieuwd kerk-zijn met oog voor de wereldWaar is God op uit? Wat staat hoog genoteerd op zijn agenda? Wat is er speciaal aan Zijn gemeente? Wat is haar betekenis voor de samenleving in de wereld van nu? Vernieuwd kerk-zijn met oog voor de wereld is een programma dat het Praktijkcentrum aanbiedt om gemeentes te laten nadenken over hoe zij kerk kunnen zijn met oog voor de wereld.
  • Gemeenschap der heiligen: Een bijbelse en sociologische bezinning voor huisgroepen en kringen over onderdeel zijn van een geloofsgemeenschap en de meerwaarde die dit heeft voor zowel de persoonlijke geloofsontwikkeling als het missionair uitreiken naar ongelovigen.

Emmaüs – de weg van het geloof is een breed pakket materialen waarmee ieder naar keuze kan werken. Het materiaal biedt veel mogelijkheden. Het kan kerken en gemeenten helpen bij het leggen van contact met mensen buiten de kerk en het begeleiden van degenen die op zoek zijn naar het geloof. Verder kan het materiaal gebruikt worden om christenen tot groei en verdieping van het geloof te brengen. Het programma heeft drie aspecten: evangelisatie, verder onderwijs en discipelschap, naar het voorbeeld van Jezus in het verhaal van de weg naar Emmaüs.

Websites

  • ZoekerswebsiteMedewerkers van het Praktijkcentrum dragen bij aan de zoekerswebsite www.vragenovergeloven.nl. Met deze website wordt online contact gezocht met mensen die meer willen weten over God, geloven en de kerk.
  • Evangelie & Moslims: Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die is opgericht om via de plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslimmedelanders. Een beweging van christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer.

Toerusting aanvragen

Hebt u interesse in ons aanbod of heeft u een vraag? Neem dan contact via info@praktijkcentrum.org.

Toerusting op maat

Wilt u graag toerusting ontvangen, maar biedt ons aanbod niet wat u zoekt? Mail dan naar info@praktijkcentrum.org. Dan kunnen wij u toerusting bieden die is toegesneden op uw vraag.

Klik hier voor onze tarieven.

Toerusting aanvragen

Hebt u interesse in ons aanbod of heeft u een vraag? Neem dan contact via info@praktijkcentrum.org.

Toerusting op maat

Wilt u graag toerusting ontvangen, maar biedt ons aanbod niet wat u zoekt? Mail dan naar info@praktijkcentrum.org. Dan kunnen wij u toerusting bieden die is toegesneden op uw vraag.

Klik hier voor onze tarieven.

The following two tabs change content below.

Anko Oussoren

Adviseur op Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko