Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen – met hun buren, hun sportmaatjes, de wijkbewoners, hun stad of dorp. Vaak beginnen die initiatieven met de ingeving van een enkeling, een gezin, een huiskring, of een vereniging. En als ze groeien, dan is er blijdschap en er opent zich een wereld aan mogelijkheden. Een nieuwe missionaire groep is geboren.

Tegelijk komen er mooie en spannende vragen. Kun je pastoraat, diaconaat doen vanuit die groep, en zo ja: hoe? Is dit niet juist de plaats voor discipelschap, maar hoe geef je dat vorm in het leven van alle dag? Hoe ga je om met financiële verantwoordelijkheden? En dan zijn er vragen in relatie tot de gemeente: kan een gemeente zowel vertrouwde en beproefde als nieuwe en prikkelende vormen van kerk ondersteunen? Hoe geef je als kerkenraad en gemeente actief steun aan dergelijke initiatieven? Hoe ga je om met een missionaire groep die interkerkelijk is?

Gemeenten en groepen met dergelijke vragen willen we graag ondersteunen, onderzoeken en met elkaar in contact brengen. Daarbij willen we ruimte geven aan het missionaire DNA zoals je dat terugvindt in Johannes 20.21: Jezus’ vrede ontvangen en doorgeven, leven als gezonden gemeenschap met een alledaagse spiritualiteit.

We gaan met Kerk 20.21 een leergemeenschap van mensen vormen, die willen komen tot een volwassen missionaire groep die verbonden is met een bestaande gemeente. Kerk 20.21 verwijst naar Johannes 20.21: “Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.”

In onze bijeenkomsten focussen we telkens op een van de vier missionaire relaties:

 • onze persoonlijke relatie met God,
 • onze relaties binnen de missionaire groep,
 • onze relatie met de bestaande gemeente
 • en onze relatie met de omgeving.

Ons doel is om:

 1. Een leergemeenschap vormen van mensen die in een bestaande gemeente een volwassen missionaire groep ontwikkelen
 2. Toerusting en begeleiding bieden om het missionaire DNA van Johannes 20.21 ruimte te geven dan wel te verankeren in je gemeente en kerkenraad

Het hart van Kerk 20.21: Jezus zei op de eerste dag van de week:

“Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik ook jullie!”

Dat leidt tot het volgende missionaire DNA:

 • Geen projecten, maar duurzame relaties.
 • Geen activisme, maar leven in vrede, vrede ontvangen en doorgeven.
 • Geen losse individuen, maar een liefdevolle gemeenschap, die een cultuur en instrumenten heeft om te groeien in geloof, discipelschap en onderlinge liefde
 • Geen algemene programma’s, maar mensen die gezonden zijn naar een specifieke buurt, taal, tijd, mensen.
 • Geen maakbaarheid, maar ontvankelijkheid naar de ander en God, afhankelijkheid en vertrouwen in de Heilige Geest.
 • Geen tegenstrijdige belangen, maar ingebed in of in goede relatie met een bestaande gemeente
 • Geen controle-dwang, maar vermenigvuldiging

Kerk 20.21 is een initiatief van het Praktijkcentrum (GKv) en het Missionair Steunpunt (NGK)

Voor meer informatie,:

Jannet de Jong

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet
Jannet de Jong
Jannet de Jong

Latest posts by Jannet de Jong (see all)