Tijd voor verandering
Er staan grote maatschappelijke veranderingen voor de deur: o.a. in de zorg- en hulpverlening, in het jeugdbeleid en bij de inrichting en aanpak van onderwijs, werkgelegenheid en werkloosheid. Een deel daarvan is inmiddels al ingezet. De verzorgingsstaat brokkelt verder af en de overheid treedt nadrukkelijk terug. We moeten minder van de overheid verwachten en meer van elkaar. Meer dan voorheen vraagt dat om bloeiende diaconale gemeentes. Dit alles vraagt ook van diakenen om veranderingen. Daarover ging het op de diakendag 2013.

Ik heb daar twee workshops verzorgd over jongeren en diaconaat. Hieronder staat de samenvatting

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)