Op zaterdag 11 maart verscheen ‘Deel je leven!’, een magazine boordevol informatie en inspiratie voor jeugddiaconaat. ‘Deel je leven!’ is een speciale en gezamenlijke editie van Diacoon, een magazine van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Het onderwerp jeugddiaconaat stond al een hele tijd op het wensenlijstje van het Platform Diaconale Samenwerking. Diaconaat is immers wezenlijk voor ons gemeente-zijn en daar hoort de jeugd ook volop bij. Maar hoe brengen we ‘jongeren’ en ‘diaconaat’ bij elkaar? Daarvoor is de werkgroep Deel je leven! in het leven geroepen. Hierin hebben de diaconale deputaatschappen en verschillende jeugdwerkorganisaties uit de drie kerkgenootschappen de krachten gebundeld.

 

Deel je leven!

In het project Deel je leven! werken we samen aan een sterkere verbinding tussen diaconaat en jongeren in de gemeente. Deze Diacoon is daarvan een eerste resultaat en is naast diakenen ook gericht op jeugdleiders. Want we geloven dat juist diaconaat een van de sleutels kan zijn om jongeren de essentie van het Evangelie te laten zien en ervaren. Als werkgroep willen we kerken handvatten bieden om jongeren daadwerkelijk te betrekken bij het diaconaat van de gemeente.

De werkgroep Deel je leven! bestaat uit Ingrid Dobbe (Deputaten diaconaat CGK), Jenne Minnema (CGJO, Christelijke Gereformeerde Jeugdwerkorganisatie), Anko Oussoren (Praktijkcentrum), Derk Jan Poel (Diaconaal Steunpunt GKv/NGK), Karen Scheele en Paul Smit (NGK Jeugdwerk). De werkgroep heeft daarnaast afstemming gezocht met het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk, CGK).

DIACOON

Diacoon wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van deputaten diaconaat van de CGK, voor diakenen en andere diaconaal betrokkenen. Diacoon wil op het uitgebreide diaconale terrein infomeren en toerusten en daarmee gesprek over diaconale zaken op gang brengen. Dit is de eerste gezamenlijke uitgave voor CGK en GKv- en NGK-diaken. Op deze eerste ook qua vormgeving gezamenlijke uitgave volgen in de loop van de tijd meerdere.

 
Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)