Kinderen, jongeren en jongvolwassen zijn een belangrijke doelgroep die kerken steeds voor nieuwe uitdagingen zet. Hoe bereik je hen? Wat wil je met hen bereiken en hoe begeleid je hen? Een van de speerpunten van het Praktijkcentrum is het jeugdwerk.
Wij willen jeugdwerkers inspireren om kinderen en jongeren te verbinden met Christus. Wij ondersteunen kerken door advies, toerusting, begeleiding in veranderingstrajecten en verrichten onderzoek. Ook schrijven wij regelmatig artikelen die te maken hebben met het jeugdwerk. De focus daarbij is in de eerste plaats gericht op dienstverlening.

We willen op lokaal niveau, toegespitst op de eigen situatie, bekijken wat wij kunnen betekenen. Tegelijkertijd hebben we ook een aantal min of meer standaard trainingen en avonden die we aanbieden. Hieronder geven we in een overzicht weer de blogs en artikelen die medewerkers van het Praktijkcentrum hebben geschreven. Verder geven we een overzicht van trainingen voor catechese en jeugdwerk.

OPEN |ONTDEKKEND BIJBELLEZEN VOOR JONGEREN

Open helpt om de Bijbel te leren begrijpen aan de hand van verschillende bijbelse personen en Bijbelboeken. Er zijn twee boeken uitgeven en er is een website ontwikkeld waarop van ieder hoofdstuk filmpjes worden geplaatst. Jongeren kunnen er zelf mee aan de slag, thuis of op een kring. Lees hier meer.

Training

 • Motiveren van jongerenEen bijeenkomst waarin jeugdwerkers geïnspireerd worden met theorie over de verschillende motivatieaspecten en tegelijk praktisch aan de slag gaan met verschillende werkvormen om jongeren te motiveren.
 • LEFDe Learning Community is een plek waar jongeren Jezus leren volgen en opgeleid worden als leiders die op den duur zelf anderen bereiken en daarbij het jeugdwerk willen vernieuwen. Dit zonder dat van tevoren vastligt hoe het jeugdwerk dan vorm gegeven gaat worden. De focus is ook niet de verandering van het jeugdwerk als structuur, maar de Learning Community is een tweejarig leertraject waarin jeugdwerkers leren hoe ze kunnen bouwen aan een cultuur van discipelschap en missionair zijn in het jeugdwerk.
 • 24/7 christenEen programma van twee avonden om jongvolwassenen te inspireren, motiveren en mobiliseren om in hun doen en laten bewust te zoeken naar vormen van een christelijke levensstijl.
 • Verbeter jezelf als catecheet: In deze training wordt gewerkt aan visie-missie, vaardigheden, tools en tips voor de catechisatie in de context van de gemeente. Een training van drie dagdelen met differentiatiemogelijkheden.
 • Hoe gebruik ik Follow Up? Een korte cursus over de uitgangspunten en werkwijze van Follow Up! (de deeltjes voor 12-18 jaar) en het leren werken ermee. De cursus is geschikt voor wie voor het eerst met Follow Up! gaat werken, maar ook voor catecheten die er al langere tijd mee werken, maar graag meer van de mogelijkheden en achtergronden willen ontdekken. Onderdeel van de cursus is ook dat men leert om vanuit het materiaal van Follow Up! een les op maat te maken voor de eigen groep.
 • Hoe gebruik ik He Lives? Een korte cursus over de uitgangspunten en werkwijze van He Lives! en het leren werken ermee. De cursus is geschikt voor wie voor het eerst met He Lives! gaat werken, maar ook voor catecheten die er al langere tijd mee werken, maar graag meer van de mogelijkheden en achtergronden willen ontdekken. Onderdeel van de cursus is ook dat men leert om vanuit het materiaal van He Lives! een les op maat te maken voor de eigen groep.
 • Hoe gebruik ik Bijzonder? Een cursus over de uitgangspunten en werkwijze van Bijzonder! en het leren werken ermee. De cursus is geschikt voor wie voor het eerst met Bijzonder! gaat werken, maar ook voor begeleiders die er al langere tijd mee werken, maar graag meer van de mogelijkheden en achtergronden willen ontdekken. Onderdeel van de cursus is ook dat men leert om het materiaal toe te spitsen voor de eigen groep of deelnemer.
 • Jeugdpastoraat: Een cursus waarin jeugdwerkers geholpen worden om jongeren en de leefwereld van jongeren te leren kennen. Waarbij we ons concentreren op de betekenis van pastoraat, ontwikkelingen of tendensen waardoor jongeren naar Christus groeien, of het juist extra lastig voor ze is om naar Hem te gaan.
 • Leiding geven voor en door jongeren: Een training van twee avonden voor jongeren die leiding geven aan een jeugdvereniging of Bijbelstudiegroep. Je leert in deze training: hoe je een doel voor een avond vaststelt; hoe je jezelf goed voorbereidt op de avond; wat er aanwezig moet zijn om tot een goede avond te komen; welke vormen van vergaderen veel worden gebruikt; en hoe je een gesprek of discussie kunt leiden.

Producten

 • Jongerenbeleid: Het is belangrijk dat er wordt nagedacht over de plek van jongeren in de gemeente; tijdens de eredienst, bij de geloofsopvoeding thuis en als onderdeel van het hele gemeenteleven. Om je hiermee te helpen, hebben wij een werkmap ontwikkeld die kerken wil helpen om met jongeren aan de slag te gaan.
 • Ik wil jou! – catechesemateriaal over seksualiteitCatechesemateriaal over identiteit en seksualiteit. Het materiaal is geschreven voor jongeren vanaf 14 jaar en bevat twee basismodules en zes keuzemodules in een werkboek. Een handreiking voor de catecheten is online beschikbaar.
 • He lives – catechesemethode voor 10-11 jaarHe Lives! is een eigentijdse methode voor 10- en 11-jarigen om meer te leren over de Bijbel. Het materiaal is geschikt voor (kinder)catechese, club of de bovenbouw van de basisschool. He Lives! sluit aan bij social media. De tieners maken kennis met allerlei personen uit de Bijbel, ontdekken wat zij meemaakten en met wie ze in contact stonden. De vormgeving is modern en de inhoud sluit nauw aan bij de leef- en denkwereld van jonge tieners. Vaste onderdelen zijn het profiel, vrienden, blogs, krabbels, foto’s, gadgets en opdrachten.
 • Follow Up! – catechesemethode voor 12-18 jaarFollow Up! is een eigentijdse en bijbelgetrouwe methode voor catechese of een combinatie van club en catechese. Er zijn zeven deeltjes voor tieners van 12 t/m 18 jaar. Follow Up! biedt veel informatie en zet jongeren zelf aan het denken door uitdagende vragen, verrassende werkvormen en prikkelende voorbeelden. De vormgeving van de boekjes is modern en er horen aansprekende filmpjes en PPT’s bij. In de lessen is aandacht voor alle jongeren: van twijfelaars tot enthousiastelingen, van moeilijk lerend tot hoogbegaafd. De Bijbel is het uitgangspunt voor de lesstof en het Evangelie van Jezus Christus staat centraal. Bij elk thema wordt de link gelegd naar de leef- en denkwereld van de tieners: wat betekent het volgen van Jezus concreet voor jouw leven? Follow Up! helpt de catecheet of jeugdleider op weg met een leerplan, didactische tips, uitgebreide handleidingen per les en cursussen.
 • Ik belijd – boek voor belijdeniscatecheseSpeciaal voor jongeren die overwegen belijdenis te gaan doen, is een lees- en werkboek ontwikkeld: Ik belijd. In 22 lessen worden de belangrijke thema’s rondom geloven en de kerk behandeld. Uitgangspunt is dat de catechisanten mogen inzien dat belijdenis doen geen prestatie is. Ze mogen eenvoudig hun vertrouwen stellen op God, die zoveel groter is dan wij. In Ik belijd staan herkenbare verhalen en vragen van jongeren. Vervolgens wordt gekeken naar wat de Bijbel leert en welke lessen er te trekken zijn uit de belijdenisgeschriften. Duidelijke schema’s en mooie foto’s illustreren de tekst. Elke les wordt afgesloten met inspirerende leesteksten van schrijvers van vroeger en nu.
 • Bijzonder! Bijbelonderwijs op maat: Mensen met een verstandelijke beperking hebben een eigen manier van leren en praten over het geloof. Speciaal voor hen is er nu Bijzonder! We hebben Bijzonder! ontwikkeld zodat kerken iets te bieden hebben aan gemeenteleden met een verstandelijke beperking. Ze hoeven niet in de reguliere structuur ingepast te worden, maar kunnen in een passende groep terecht.
 • Solve the mystery: Dit boekje bevat kant-en-klare bijbelstudies over Jezus, aan de hand van het Evangelie volgens Marcus. Verder geeft het boekje handreikingen om zelf bijbelstudies te maken bij tien gedeelten uit dit evangelie.
 • Handboek voor catecheten: Medewerkers van het Praktijkcentrum hebben meegeschreven aan het Handboek voor catecheten. Een praktisch en compleet handboek dat catecheten helpt groeien in het contact met jongeren en bij het voorbereiden van hun catecheselessen. Alle onderwerpen rond catechese komen aan bod: hoe leren tieners, hoe betrek ik de ouders erbij, hoe bouw ik een les op, wat heb ik nodig om een goede catecheet te zijn, enzovoort. Heel handig zijn de bijlagen vol praktische handreikingen, voorbeeldschema’s, testjes en tips die jou direct kunnen helpen.

Artikelen

The following two tabs change content below.

Anko Oussoren

Adviseur op Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko