Jaarplannen 2016

In het jaarplan van 2016 wordt voortgewerkt binnen de kaders die aangegeven zijn in het beleidsdocument Koninkrijk van Priesters uit 2014 en de uitwerking daarvan in het Jaarplan 2015. Om het Jaarplan 2016 actueel te houden binnen die kaders zijn een aantal activiteiten uitgevoerd.

Download hier ons jaarplan 2016

Download hier de verkorte versie van ons jaarplan 2016