De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Delft is een kerk, die lijkt op veel andere kerken uit ons kerkverband. Wat deze kerk in Delft onderscheidt van veel andere GKv-kerken, is het feit dat in Delft een Technische Universiteit is gevestigd. Een universiteit die in de top50 staat van beste universiteiten ter wereld. Van over de hele wereld vinden internationale studenten hun weg naar deze Technische Universiteit – en behoorlijk wat van hen ook hun weg naar de Immanuelkerk. Onder het label ‘Delftproject – Chrucu | For the Campus’ biedt deze gemeente sinds twee jaar een scala aan activiteiten aan, aan internationals. Het Praktijkcentrum is gevraagd deze activiteiten te evalueren.

Praktijkgericht onderzoek

Het Praktijkcentrum voert o.a. ‘Praktijkgericht onderzoek’ uit, in dit geval voor onze zusterkerk in Delft. Bij praktijkgericht onderzoek gaat het nooit om theorie- of conceptvorming. Bij praktijkgericht onderzoek staat een kerkelijke gemeente centraal, en is het onderzoek bedoeld om het functioneren op specifieke punten te verbeteren of te ontwikkelen.

Voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Delft, voert het Praktijkcentrum een evaluatie-onderzoek uit. Daarbij gaat het om het beantwoord krijgen van de volgende vragen:

  • Hoe waarderen internationale studenten nu eigenlijk de activiteiten die hen worden aangeboden?
  • Wat zijn aspecten die zij missen, om te kunnen beoordelen of de gemeente daarin kan voorzien?
  • Hoe denken deze internationals eigenlijk? Wat is voor hen van belang? Hoe kunnen we optimaal aansluiten op hun denk- en leefwereld?

Om deze vragen beantwoord te krijgen, hebben onderzoekers van het Praktijkcentrum een specifiek voorstel en onderzoeksplan bedacht. Zoals we dat voor andere kerken ook kunnen doen. Bijvoorbeeld een onderzoek naar ‘Kerkverlating onder (uw) jongeren’. Of we voeren een context-analyse uit: ‘Wat doet zich voor in de omgeving van onze kerk?’ en ‘Hoe kunnen we een relevante kerk zijn?’. Een andere voorbeeld is de mogelijkheid om een ‘foto’ te maken van uw gemeente. Met behulp van het Gemeentediagnosemodel (kijk hier voor meer info) zodat u de groeirichting van uw gemeente kunt bepalen.

Hoe het ook zij: een onderzoek start nooit zomaar.
Er gaat altijd een vraag aan vooraf – misschien wel uw vraag.
Het voorleggen van uw vraag aan het Praktijkcentrum, is geheel vrijblijvend.

Niet elke vraag leent zich voor het doen van onderzoek. Sommige vragen lenen zich beter voor een cursus of andere vorm van toerusting. Eén van de Praktijkcentrum-adviseurs kan dit met u bespreken in een eerste, verkennend gesprek. Dat is voor u geheel vrijblijvend.

Jannet de Jong

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet
Jannet de Jong
Jannet de Jong

Latest posts by Jannet de Jong (see all)