Verlang je naar nieuwe inspiratie in de erediensten? Wil je verbondenheid tussen generaties? Zoek je naar ruimte voor liturgische vormen, die passen bij de gemeente in tijd en context?
Als Praktijkcentrum willen we hierbij aansluiten en gemeenten begeleiden in het zoeken naar een eigen kleur in de liturgie. Onder deskundige begeleiding gaat u samen op zoek naar de eigen identiteit van de gemeente en u leert die vertalen naar passende, gefundeerde keuzes binnen de liturgie.

We gaan in dit traject met elkaar op zoek naar ‘verbindende liturgie’ en hebben hierbij heel de gemeente op het oog.
Predikanten, muzikanten en liturgiecommissies zullen in dit programma worden uitgedaagd om zich te laten inspireren door verschillende liturgische stijlen en inzicht in de opbouw van een eredienst. Tegelijkertijd zal de verbinding met de gemeente worden gezocht. De begeleiders van het Praktijkcentrum richten zich dan ook speciaal (met mogelijke interventies) op de verbinding met de gemeente.
In drie zondagse erediensten en drie inspiratieavonden vindt deze inspiratie en begeleiding plaats.

Concreet
We willen we met dit toerustingsprogramma in een begeleidingsproces met de gemeente werken aan:

  • verbinding tussen verschillende generaties of groepen binnen of buiten de gemeente;
  • het open leren staan voor Gods kracht, en het wonder van Gods genade voor mensen;
  • ruimte voor blijdschap over Gods genade voor ons – in de eredienst, in ons leven;
  • ruimte voor liturgische vormen, die passen bij de gemeente in tijd en context.

Begeleiding
Het toerustingsprogramma zal passend worden gemaakt voor en in de gemeente onder begeleiding van Jojanneke Rijlaarsdam, Hayo Wijma, Ingrid Plantinga en Hetty Pullen.

Mee doen in een pilot?
Voor het jaar 2017 hebben wij nog ruimte voor een gemeente om mee te doen aan dit toerustingsprogramma. Ben jij, zijn jullie enthousiast over dit toerustingsprogramma, wil je meer informatie over dit toerustingsprogramma, download hier het programma of neem contact met ons op via  info@praktijkcentrum.org gefundeerde keuzes binnen de liturgie.

Hetty Pullen

Hetty Pullen

Adviseur at Praktijkcentrum
Is doelgericht bezig met jongerenwerk, catechese en mensen met beperkingen in de kerkelijke gemeente. Houdt van processen met mensen in de kerk en houdt van groei en bloei, niet in de laatste plaats in haar tuin. Is vaak kartrekker in processen en door haar daadkracht en ervaring onmisbaar in de organisatie. En voor de freelancers van het Praktijkcentrum een vast aanspreekpunt. mail naar Hetty
Hetty Pullen
Hetty Pullen

Latest posts by Hetty Pullen (see all)