Inpakken en weggeven is een cursus over missionair kerk-zijn. Het is een werkpakket voor gemeentebrede bijbelstudie en bezinning over dit onderwerp.

De bedoeling van de cursus is van gedachten te wisselen over kernthema’s van het christelijk geloof en de missionaire kerk aan de hand van een werkboek. Zo kunnen gemeenteleden zich een mening vormen over de inhoud van het missionair kerk-zijn.Opzet
Het Praktijkcentrum verzorgt de startavond van de cursus bij u op locatie. In de vorm van een gemeenteavond wordt de cursus geïntroduceerd; met een bijbelstudie, een stellingenspel en een korte bespreking van de vier thema’s uit het werkboek. Dit werkboek is gebaseerd op thema’s uit het boek De werkers van het laatste uur van Stefan Paas. Deze avond is geschikt voor gemeenteleden vanaf 16 jaar.Vervolgens gaat de gemeente in kleinere groepen vier avonden aan de slag met de thema’s uit het werkboek.

Het thema voor die avond wordt geïntroduceerd aan de hand van een stellingensspel. Op de vierde (en laatste) avond wordt het project afgerond wanneer de groepen met elkaar bespreken wat er geleerd is en welke punten verdere verdieping waard zijn.

Werkboek
Het werkboek bevat kant-en-klaar materiaal: theorie, leesmateriaal, casussen, voorbeelden, korte bijbelstudies en achtergronden.

Handleiding en stellingen
Download hier de handleiding van ‘Inpakken en weggeven’ en het stellingspel bij het werkboek.