Wanneer we met jongeren willen spreken over seks en seksualiteit zullen we eerst moeten beginnen bij wie God is, wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe Hij in ons aan het werk wil zijn om ons meer en meer op Hem te laten lijken. Jezus wil dat wij Zijn volgelingen zijn. Dat betekent niet dat we onrealistische verwachtingen van ons zelf hebben maar oprecht willen zoeken naar hoe we ons leven het best vorm kunnen geven in Zijn voetstappen. Gelukkig hoeven we dat niet op eigen houtje te doen (wat een frustratie levert dát op!) maar geeft God Zijn Geest om in ons en door ons te werken. Gisterenavond (dinsdag 25 september), was de eerste van de drie regioavonden over ‘In gesprek over seks met jongeren‘ die het Centrum organiseert. In dit blog vind je o.a. de powerpoint van deze avond.

Bekend verhaal!?

God geeft veel handreikingen in Zijn woord, hoe we ons leven vorm kunnen geven. Ook ten aanzien van seks en seksualiteit. Na de regioavonden zal hier een artikel over geplaatst worden in de bibliotheek van onze website. Interessant is dat een aantal deelnemers van deze avond aangaven het jammer te vinden dat hier veel tijd aan werd besteed. Het is een bekend verhaal, niet nieuw.
Toch merken wij dat er, ook onder ouders, jeugdleiders en catecheten, het best nog wel eens lastig gevonden wordt hoe hier woorden aan te geven. We weten wel dat God seks voor het huwelijk verbiedt, of althans dat dat een opvatting is van veel gereformeerde christenen, maar om dit te staven aan de hand van de bijbel is niet voor iedereen even makkelijk en/of voor de hand liggend.
Aan de hand van een aantal bijbelteksten die je terug vindt in de powerpoint hebben we uiteengezet hoe God geslachtsgemeenschap bedoeld heeft voor binnen het verbond van het huwelijk. Dat hiermee niet alles gezegd is werd ook duidelijk in de gesprekken die volgden;

  • Want hoe zit het dan met porno-gebruik en zelfbevrediging?
  • Hoe helpen we jongeren hun plek te vinden in de rol die zij hebben van man of vrouw?
  • En, is de bijbel eigenlijk nog wel een aansprekend boek voor de jongeren van nu?

Het is makkelijk(er) om te vervallen in citaten uit de bijbel. Maar, hoe zien jongeren dit terug in het leven van hun ‘opvoeders’? Gesteld werd dat er identificatiefiguren nodig zijn die hier ook open over durven praten, met de bijbel in de hand. De bijbel is dan wel een boek van ruim tweeduizend jaar geleden maar dat dit nog steeds een richtingwijzer is in het leven van christenen, dat mogen jongeren ook terug zien in het leven van volwassen mede-christenen. Hoe heb jij als jeugdleider je weg gevonden in hoe je ook in je seksualiteit Christus kunt dienen? Heb jij als ouder je kind opgevoed in de wetenschap dat God van je houdt, je geliefd bent en je zo ook (helemaal) van je zelf mag houden?

Belangrijk in de discussie over seksualiteit van het bespreken van een onderwerp als seksualiteit is Romeinen 8: Leven door de Geest. Een avond als deze onderstreept het belang om vanuit dit oogpunt te spreken met jongeren over seksualiteit.

Hieronder een samenvatting van de presentatie van de eerste avond in Rotterdam

Handreikingen

Het Centrum heeft een aantal methoden ontwikkelend en of beschikbaar gesteld voor kerken om hierover in gesprek te gaan met jongeren. Terecht werd de opmerking gemaakt of dit gesprek wellicht niet eerst gevoerd moeten worden met de catecheet en/of de jeugdleider. Seks en seksualiteit bespreken met anderen is enorm kwetsbaar, want het gaat direct over jezelf en over je eigen identiteit. En je identiteit bepaald hoe je seks en seksualiteit ziet en kwalificeert. Het is dan ook goed om daar eerst met mede jeugdleiders of ouders over te spreken. Over hoe jij als opvoeder of begeleider je weg daar in gezocht hebt/zoekt met God. Pas daarna kun je het gesprek met de jongere voeren.

In de catechesemethode ‘IK wil jou’ en de jeugdverenigingmethode ‘In gesprek over seks’ vind je hiervoor dan ook handreikingen, om dit gesprek als jeugdleiders/catecheten eerst te voeren. Voor ouders kun je deze hier downloaden.

Na de volgende, op donderdag 4 oktober in Ede, volgt er een nieuw blog over hoe je als jeugdleider en/of catecheet seks en seksualiteit bespreek kunt maken binnen jouw jeugdgroep.

Moniek Mol

Moniek Mol

Weet als enthousiaste en gedreven adviseur de verschillende kanten van een zaak te belichten. Heeft door diverse banen binnen kerkelijk én niet-kerkelijk jeugdland een brede kijk op verscheidenheid van generaties. Houdt van Zijn kerk en wil graag bijdragen aan een bloeiend Koninkrijk. Wil Hem volgen en ziet dit als een groot avontuur. Mail Moniek
Moniek Mol

Latest posts by Moniek Mol (see all)