2 Talk – blogserie over het geloofsgesprek

Denk jij ook zo vaak achteraf: “Dàt had ik moeten zeggen!”? Maar ja, dan is het al te laat en is de kans voorbij… Hoe kun je er nou voor zorgen dat je de volgende keer wel met een goede reactie komt, in plaats van weer eens met je mond vol tanden te staan? In de komende weken willen we een blogserie schrijven over ‘het geloofsgesprek’. In deze blogs kun je verslagen lezen die deelnemers aan onze missionaire gesprekscursussen hebben gemaakt van gesprekken die zij hebben gevoerd met mensen in hun omgeving die niet of iets anders geloven. De blogs beginnen met ‘In Gesprek’. Daarin vertelt de cursist over een gesprek dat hij of zij gevoerd heeft als opdracht voor de cursus. Vervolgens lees je in ‘Reply’ de reactie die de trainer van het centrum naar de cursist heeft gestuurd. Tenslotte krijg je in ‘Toelichting’ uitleg bij een deel theorie uit de cursus. Overigens zijn de namen van de cursist en degene met wie hij of zij heeft gesproken uit privacy-oogpunt gewijzigd.

  

5- Ik heb niet echt een beeld bij God

In Gesprek

Ik heb een interview gehouden met Ilse, een vrouw van 30 jaar. Ze werkt in een supermarkt. Allereerst vroeg ik haar of ze in God geloofde. Ilse is niet groot gebracht met het geloof en staat er eigenlijk niet echt bij stil. Ze heeft ook niet echt een beeld van een God en kan zich hier dus weinig bij voor stellen. Wat er dan wel moet zijn, is voor haar een groot vraagteken. Er gaan verschillende scheppingsverhalen de ronde, maar waar ze op gebaseerd zijn of wat daarvan waar is, is voor haar lastig te begrijpen.

Daarna vroeg ik of zij verschillen ziet/ervaart tussen christenen en niet-christenen. Ilse heeft geen negatieve ervaringen met christenen en ziet daardoor geen verschil tussen mensen. Voor haar is iedereen gelijk en waarom zou de één beter zijn dan een ander? Het taalgebruik is wel anders volgens haar. Van christenen weet ze dat zij niet vloeken en haar ervaringen met christenen zijn positief. Ze krijgt wel het gevoel dat ze haar in haar waarde laten en dat vindt ze erg positief.

Ilse komt tot de conclusie dat ze niet precies weet wat er in een kerk gebeurt.

Toen vroeg ik Ilse of ze ook wist waarom mensen naar een kerk gaan. Naar haar idee is dat om samen te zijn en samen God te eren. Ilse kan zich niet voorstellen dat mensen naar de kerk gaan om de bijbelverhalen te horen, want die kennen zij toch al? Dus komt Ilse zelf tot de conclusie dat ze niet precies weet wat er in een kerk gebeurt. Als je niet naar de kerk gaat, is dat omdat je niet gelooft dat er een God bestaat. Dan heb je er ook niets te zoeken. Ilse kan zich niet voorstellen dat je niet naar een kerk gaat als je wel gelooft. Als Ilse wel zou geloven en een kerk zou zoeken, dan zou zij een kerk zoeken waar vrolijke muziek zou zijn en waar de inhoud zou moeten gaan over het dagelijkse. Over de vraag: wat kan ik er mee in mijn leven?

Tenslotte vroeg ik of ze er ook meer over zou willen weten. Op dit moment eigenlijk niet. Ilse vind het wel goed zo. En als ze wel meer zou willen weten, dan voelt ze zich vrij om daarover te beginnen bij de christenen die ze goed kent. Wel zou ze rond kerst eens een mooie kerstdienst willen bezoeken.

Het was een leuk gesprek. Voor mij ook verassend om te ervaren dat er dus mensen zijn die niet over geloven of het leven nadenken. Dat is hun niet kwalijk te nemen, want als je er niet mee wordt grootgebracht en er dus weinig over weet. Ik kan alleen maar voor haar bidden. Ik ben blij dat we dit gesprek hebben gehad. Ilse is mijn schoonzusje en volgens mij is er nu een deur geopend en is het de volgende keer gemakkelijker om er weer over te beginnen. Het heeft mij ook een nieuwe kijk gegeven op haar leven.

Reply

Spannend om een gesprek aan te gaan met je schoonzusje! Ik vind het moedig dat je dit hebt gedaan en het is fijn dat het gesprek zo goed is verlopen. Wie weet, komt er een keer een moment waarop je nog eens met haar kunt doorpraten. Overigens hoef je dat moment niet alleen maar af te wachten, je mag daarin ook best het initiatief nemen. Natuurlijk heeft de ander daarbij alle ruimte om aan te geven dat het niet goed uitkomt, of dat het gesprek geen vervolg krijgt.

Ilse geeft aan dat ze tijdens de kerstdagen best eens naar een mooie viering zou willen. Je kunt haar gerust uitnodigen om samen met jou naar een kerstdienst te gaan. Veel kerken organiseren in december bijeenkomsten die gericht zijn op mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan. Wat dacht je van een gezellig etentje met aansluitend een kerstnachtdienst? En misschien vormt dat tegelijk een goede gelegenheid om het gesprek weer op te pakken!

Kerst een missionaire kans bij uitstek!

Over het algemeen daalt het kerkbezoek, maar tijdens de kerstdagen bezoeken veel Nederlanders toch een viering of kerkdienst. Vaak gaan deze mensen vooral uit traditie of voor de sfeer, maar voor de gemeente zijn de feestdagen een kans bij uitstek om de boodschap van Gods liefde in zijn Zoon Jezus Christus te laten horen. Organiseer eens een dienst of activiteit niet alleen voor de eigen leden, maar juist ook voor hen die tijdens de kerstdagen toch op zoek zijn naar ‘iets’. Wat zou jij in jouw gemeente kunnen doen om deze mensen te laten ervaren dat ze welkom zijn? Wil je aan de slag? Deze vragen kunnen je helpen:

  • Voor welke doelgroep in de omgeving van jouw kerk kun je iets organiseren?
  • Op welke manier kun je je doelgroep bereiken (welke stijlen, welke woorden, welke media, enz.)?
  • Kun je iemand uit de doelgroep betrekken bij de organisatie?
  • Wie zou jij zelf voor deze activiteit willen uitnodigen?

Schrijver van deze serie blogs is Nanda Langkamp. Zij was missionair werker bij de Veenhartkerk in Mijdrecht, deed onderzoek naar de inwijding in geloof en gemeenschap van nieuwe gelovigen en schreef mee aan het Handboek voor Kinderwerkers. Nanda is nu werkzaam bij het Centrum Dienstverlening als adviseur op het gebied van evangelisatie en missionair kerk zijn.

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)