Laura is veertien als ze met een vriendin een cursus van Youth Alpha volgt in het buurthuis van Almere Muziekwijk. Normaal ­zit Kevin daar altijd met zijn vrienden. ‘Om ons van de straat te houden. Nu mochten we niet naar binnen omdat ‘de gelovigen’ er zaten. Dat vonden wij natuurlijk stom en we begonnen irritant op de ramen te kloppen.’ Als er contact ontstaat tussen de beide groepen regelt Kevin het nummer van Laura en krijgen ze een relatie. ‘Eigenlijk zijn we door de kerk samen’, zegt Laura. ‘Als ik daar niet was geweest had ik hem nooit ontmoet.’

Laura is gelovig, Kevin niet. Vanuit huis heeft hij niets meegekregen van het geloof. Hij kent de Bijbel alleen door films als Mozes en The Passion. Van de kerk moeten zijn ouders niet veel hebben. De eerste keer dat hij daar naar toe ging vroeg zijn vader: ‘wat heb je daar te zoeken?’
Voor Kevin was dat vooral zijn vriendin. ‘Ik wist dat Laura en ook haar ouders het heel belangrijk vonden dat ik meeging naar de kerk. Op de verjaardag van Laura’s moeder ben ik voor het eerst mee geweest en nu ga ik bijna iedere week. In het begin kon ik me moeilijk concentreren, ik was niet gewend om zo lang te moeten luisteren.’

De eerste keren dat Kevin in de kerk was stelde hij veel vragen: ‘Hebben jullie een priester? Wat doen die mannen daar vooraan in een rijtje? En vooral: wanneer moet ik gaan staan en zitten?’ Ook toen de ­dominee vertelde over Adam en Eva ­kwamen er veel vragen naar boven.

Voor Laura zelf werkt het ook verhelderend om zaken over de kerk en het geloof uit te leggen. ‘Mijn geloof is er alleen maar sterker door geworden omdat ik er nu beter over nadenk. Ook vind ik de kern van het geloof nu belangrijker, andere bijzaken zwak ik af.’ Het belangrijkste voor Laura is dat Kevin interesse toont. ‘Als hij heel negatief tegenover het geloof stond, was het heel lastig geworden. Op de manier waarop het nu gaat vind ik dat je prima een relatie kan hebben. Mijn ouders en vrienden zijn heel gastvrij geweest tegenover Kevin, dat maakt het voor mij wel makkelijker.’

Een keer in de twee weken praten Laura en Kevin met dominee Hempenius. ­‘Omdat deze dominee zelf vroeger ook niet-gelovig was, begrijpt hij waar Kevin vandaan komt. Het is fijn dat we zo langzamerhand allerlei zaken bespreken van het geloof. Waar we vaak over praten is liefde en vertrouwen. Dat is belangrijk in onze relatie, maar ook naar God toe.’ Dat gevoel van liefde en vertrouwen is voor Kevin niet ­reëel. Voor hem is God nog geen Persoon geworden met wie je een ­relatie aangaat. Toch gaat hij graag naar de gesprekken met dominee Hempenius en wil hij meer leren over het geloof. Kevin beschrijft zijn verandering met een voorbeeld van een zwembad dat hij leerde bij de Alphacursus. ‘Sta je in het water dan leef je echt bij God. Sta je bij de uitgang dan wil je eigenlijk weg. Ik stond aan het begin zeker bij de uitgang, maar nu sta ik in de kleedkamer.’

Laura beseft dat Kevin misschien nooit echt gaat geloven. ‘Natuurlijk kan het zijn dat hij nooit ‘het gevoel’ bij God krijgt. Maar dat is een risico dat ik bereid ben te nemen. Voor mij is het belangrijkste dat Kevin meegaat en dat hij interesse toont. Hoe het allemaal verder gaat zien we wel.’

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)