Het verlangen om mensen in mijn omgeving in aanraking te brengen met het evangelie is 1,5 jaar geleden meeverhuisd naar onze nieuwe plek in Amsterdam. We besloten in onze nieuwe woonomgeving te investeren door te bouwen aan relaties. Heel bewust hebben we ons aangesloten bij Stroom. Al behoren we niet helemaal tot de doelgroep – Stroom richt zich vooral op jonge, cultureel betrokken Amsterdammers – we zochten een authentieke gemeenschap waar je met een gerust hart iemand mee naartoe kunt nemen die benieuwd is naar God. Stroom komt bijeen in een filmhuis, waar op zondag kerkgangers en ­bioscoopbezoekers samen naar binnen gaan. En na afloop van ‘de dienst’ of ‘de film’ drinken we gezamenlijk onze koffie en thee. Deze plek is belangrijk voor de Stroomgangers: het is de centrale plek van de gemeenschap. Contacten worden aangehaald, een commissie vergadert bij het raam van het café, mensen melden zich voor een tafelkring, of we krijgen een update voor een geplande activiteit.

Het is opvallend dat diverse jonge christelijke gemeenschappen het levenslicht zien. Op allerlei plekken plant en zegent God initiatieven. Ik droom ervan dat die beweging doorzet.

Vorig jaar is er vanuit Stroom zelf een cursus ‘Christen worden’ ontwikkeld. Na het draaien van een pilot is deze nu rijp voor lancering. Dit seizoen wordt de cursus in de tafelkringen behandeld. We leren er zelf van en weten wat we anderen te bieden hebben.

Deelname aan een tafelkring is belangrijk bij Stroom, het is de plek waar levens en geloof worden gedeeld; het is een setting waar de deelnemers kunnen groeien. Onze tafelkring op IJburg is momenteel klein, het ligt niet voor de hand om op IJburg te gaan wonen als je student bent. Toch wonen er inmiddels wel 15.000 mensen, waarvan het merendeel God niet kent. Als kring willen we op IJburg blijven, al is het spannend of dat op ‘eigen kracht’ lukt. Omdat creativiteit een van de kwaliteiten van Stroom is, wordt ieder aangemoedigd om innovatief en gedurfd te zoeken naar wegen om het leven met Jezus vorm te geven. Dat stimuleert.

De laatste weken werden we als kring verrast. In september breidde onze kring zich uit met christenen die op IJburg wonen, maar vanwege de fysieke afstand tot hun eigen kerk in Amsterdam Noord, geen eigen kring hebben. Na overleg met de voorganger kwamen we tot de conclusie dat het goed is een kring in de eigen wijk te hebben. Vanuit een andere hoek kwam een initiatief om christenen op IJburg bij elkaar te brengen. Het doel is te onderzoeken of vanuit een gezamenlijke grondslag beter en meer contacten kunnen worden gelegd met onze medeburgers op IJburg. Met verwachting kijken we uit naar het vervolg. Ook dit initiatief is een voorbeeld van de wens die bij veel christenen leeft om in verbondenheid het evangelie in Amsterdam te laten landen.

In Amsterdam werken christelijke kerken van verschillende achtergronden samen via het platform ­‘Amsterdam in Beweging’. Er is een breed palet aan christelijke gemeenschappen die het evangelie van Jezus Christus omarmen. Iedere gemeenschap is uniek, er zijn er geen twee gelijk. In deze stad waar christenen maar 3% van de bevolking uitmaken, en waar een grote diversiteit aan culturen bestaat, valt de ontspannenheid tussen deze gemeenschappen op. Mijn droom is dat de verbinding tussen deze gemeenschappen verder tot stand komt, zodat elke Amsterdammer die God op het oog heeft een gemeenschap vindt waar hij of zij ingewijd wordt in het geloof en God leert te eren. Dan is Amsterdam echt in beweging.

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)