Binnen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken functioneert de website www.homoindekerk.nl die handreikingen geeft voor christelijke omgang tussen homoseksuele en heteroseksuele gemeenteleden. De website heeft “persoonlijke verhalen, preken, artikelen, boekrecensies, toespraken, beleidsstukken, besluiten van kerken (landelijk en plaatselijk), catechese- en gespreksmateriaal en verwijzingen naar audio- en videomateriaal. Het materiaal is grotendeels geschreven of ontwikkeld binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.”

De eenzaamheid die homoseksuele broeders en zusters regelmatig ondervinden vergt dat we met elkaar het gesprek aangaan, aandacht vragen voor hun positie, een goed pastoraal beleid ontwikkelen en met elkaar als heteroseksuelen en homoseksuelen ons eerst richten op de Heer waarvan we allemaal genade, herstel en zegen verwachten.

De website kan daarbij een goed hulpmiddel zijn evenals de catechese methode ‘Ik wil jou‘.

Vanuit het Praktijkcentrum willen we graag ondersteunen bij  de vormgeving van zulke gesprekken binnen de gemeente. Vragen daarover kunt u stellen aan Hetty Pullen, hpullen@praktijkcentrum.org.