En zij brachten hem bij Jezus…’ Je leest het vaak in het evangelie. Dat zou je al onze jongeren gunnen. Maar hoe doen we dat? Hen inleiden in het geheim van de verbondenheid met Christus, zodat zij Hem leren kennen, in Hem zijn en in Hem blijven? Hoe groeien zij naar geestelijke volwassenheid?
Deze vragen drukken jongerenwerkers, ouders en heel de gemeente soms zwaar op het hart. Vanuit het Johannesevangelie hebben we (Anko Oussoren en Hans Burger) laten zien langs welke weg jongeren bij Christus kunnen komen en hoe een proces van wederkerigheid binnen de gemeenschap van de kerk daarin een belangrijke rol speelt. Ouderen en jongeren kunnen elkaar ten voorbeeld zijn. Anko Oussoren is adviseur Kinderen & Jongeren bij Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken. Hans Burger is postdoc onderzoeker Systematische Theologie in Kampen.

Hieronder staat de presentatie van de workshop en als je hier klikt kun je pdf versie downloaden.

Tijdens de workshop ging men in groepen in gesprek met elkaar om te proberen concreet haalbaar te omschrijven wat jij kunt doen om jongeren bij Christus te brengen. Hieronder volgen de antwoorden:

 • Zorg dat je oog hebt voor de jongeren in de gemeente. Bijvoorbeeld een groet, vragen welke opleiding ze volgen. Stel jezelf open op, nodig ze uit bij je thuis
 • Het contact tussen generaties is erg belangrijk
 • Antwoord geven op de vraag: Hoe kwam ik tot geloof? (Gods genade was zo sterk e groot – daar kan ik niet tegen op!
 • Er staan altijd jongeren in groepjes bij de deur. Het minste wat je kunt doen, is hen groeten. Het gevoel geven dat iemand ze ziet. Ik doe er toe! Jij hoort erbij!
 • Spreek na de zondagse eredienst minimaal 1 jongere aan
 • Laat aan jongeren zien wie Christus voor je is en geef ze onvoorwaardelijk liefde en aandacht.
 • Er zijn, liefde voor ze hebben, bidden
 • Een opvoedclub voor ouders (aandacht vanuit de kerk hoe kinderen/ jongeren opvoeden zowel praktisch als ook pastoraal)
 • Je geloofsleven authentiek voorleven en onvoorwaardelijk aandacht hebben voor de (vragen) van de jongeren
 • Interesse in jongeren hebben en ze voorleven
 • Geen automatische: gelovige ouders wil niet zeggen gelovige kinderen. Zorg ook voor de ouders van jongeren die afhaken
 • Word als een kind!
 • Eerlijk zijn
 • Geen verschil in leer en leven
 • Liefdevol zijn
 • Bijbel lezen
 • Gezond verstand gebruiken
 • Aandacht geven aan jongeren en naar hem luisteren
 • Verdiep je in de leefwereld van jongeren (zonder dat je er in op gaat), laat je informeren
 • Zelf open zijn en vertellen wat geloven voor mij betekend
 • Met vallen en opstaan, het goede voorbeelden geven
 • Ik moet zelf werken aan (bidden om) in Christus te blijven
 • Ik wil werken aan hartelijk contact met jongeren
 • Bidden voor je zoon die er helemaal niets meer van wil weten
 • Blijf bidden voor jongeren, voor geloof / draag ze op
 • Beseffen dat het begint bij kinderen van 0 jaar en niet beginnen als ze 12 jaar zijn
 • Wees echt en ga niet boven ze staan, maar ga naast ze staan
 • Met en voor ze bidden over wat hen bezig houdt
 • Neem alle jongeren altijd serieus
 • Niet alle jongeren zijn onverschillig, maar soms doen ze onverschillig
 • Wees vooral je zelf (authentiek) en geef liefde door
 • Laat in je gewone leven zien dat alles met God te maken heeft (natuur, politiek, aankopen internet etc.) wees daar een voorbeeld in
 • Open en gastvrij zijn naar jongeren toe en de tijd voor ze nemen om met hen te praten
 • Begin bij hun leefwereld, sluit aan bij waar ze zitten, net als Jezus dat deed en probeer van daaruit evangelie te laten klinken
 • Van jongeren houden!
 • Het voorleven van de gaven van de Heilige Geest in je leven
 • Voorbeeld zijn (qua gedrag)
 • Deel op socialmedia wat jou raakt in jouw geloofsleven
 • Laat je zwakheden (ongeloof) zien, zodat jongeren zich kan identificeren
 • Neem de tijd om met jongeren de Bijbel door te gaan
 • Wijzen op het verbond dat Christus begon (eenzijdig) en dat het voorbestaan daarvan om een keuze vraagt (tweezijdig)
 • Iedereen wordt als ongelovige geboren, belangrijk om te bedenken! Jongeren moeten zelf een keuze maken. Iedere jongeren (dus ook kerkelijke jongeren)
 • Ouders (ouderen) ‘moeten’ meer diepgang hebben!
 • Wees (als ouder) bereid om van jongeren te leren
 • Naast jongeren gaan staan en niet belerend of bevoogdend
 • Je moet de jongeren kennen door betrokkenheid te toen en voor ze open te blijven staan maar wel duidelijk zijn en blijven waarom jij een kind van God mag zijn
 • Luisteren!
 • Zelf (blijven proberen) bij de Bron te leven
 • Echtheid in Christus en van Christus tonen door je geloof in woord en daad (gesprek en gedrag)
 • Wees enthousiast en vol over je eigen geloof, zodat het geloof aanvoelt als een warm bad

En ter inspiratie een ‘bekend’ filmpje waarin naar voren komt dat Jongeren meer nodig hebben dan een goed beleidsplan in de kerk. Jongeren hebben een levende gemeenschap nodig. Een gemeenschap waarin je kan samen kan optrekken, kan vallen, kan opstaan, kan leren….

httpv://www.youtube.com/watch?v=kM36h1XgmAk

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)