De Bijbel is geen antwoordenboek op wetenschappelijke vragen. Want, wat zegt de Bijbel over hoe wetenschap en persoonlijk geloof zich tot elkaar verhouden? Over onze plek in het heelal? Over of we ons brein zijn of niet? Toch gaat de Bijbel over het hele leven. 

Veel kerkmensen vinden gesprek over geloof, Bijbel en de grote vragen vanuit de wetenschap lastig. Bijvoorbeeld omdat kennis over de nieuwste kernfysica, astronomie of hersenonderzoek ontbreekt. Maar ook omdat onduidelijk is of en hoe de link tussen wetenschap en persoonlijk geloof moet worden gelegd.
Dat het noodzakelijk is het gesprek wel te voeren in de kerk, blijkt uit het feit dat zowel jongeren als ouderen de kerk verlaten omdat zij zich niet serieus genomen voelen (en weten) met hun vragen over geloof en wetenschap.
Daarom slaan het Praktijkcentrum en ForumC  de handen ineen en organiseren twee toerustingsavonden voor voorgangers, kringleiders en andere geïnteresseerden binnen kerken. Twee toerustingsbijeenkomsten worden gehouden op maandagavonden van 19.30 – 21.30 uur op drie verschillende locaties.

9 en 30 januari Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, Haren
16 januari en 13 februari  Kristalkerk, P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
23 januari en 20 februari Vaste Burcht, Lekkenburg 148, Gouda


“Dat ik mijn geloof kwijtraakte is een proces van jaren geweest,”
vertelde een veertiger die opgroeide in de kerk, “maar de eerste twijfel werd gezaaid doordat ze in de kerk bleven volhouden dat evolutie onzin was, terwijl de wetenschappelijke bewijzen inmiddels onontkoombaar zijn”.

“Ik ben gestopt met belijdeniscatechisatie”, vertelde een jongere van 17 jaar, “omdat de dominee niet ingaat op mijn vragen over wetenschap. De dominee wist ook niet precies hoe het zat en adviseerde mij te stoppen met nadenken.”

Docenten
dr. ir. Cors Visser, prof. dr. Chris Kruse, Hetty Pullen-Muis.

Doel bijeenkomsten

 1. Bewustwording van de invloed van de wetenschap op het geloof en denken (zonder God of geloof)
 2. Ontdekken van de betekenis van ‘grote vragen’ op het persoonlijk geloofsleven en de persoonlijke keuzes
 3. Handvatten geven om hier concreet mee aan de slag te gaan, door introductie van het materiaal van ‘Test of Faith’ en ‘Check it out’ voor gesprek in de kerk

Tijdens de bijeenkomsten komen de verschillende vragen rond geloof en wetenschap aan bod en kan er kennis gemaakt worden met middelen van twee producten voor de kerken, nl. Test of Faith en Check it out. De praktische verwerking en toepassing m.b.v. didactische werkvormen staat centraal in de tweede bijeenkomst.

Programma eerste avond o.l.v. Cors Visser en Chris Kruse

 • Introductie thematieken: Verschil tussen geloof en wetenschap; hoe werkt wetenschap? Wat zijn wetmatigheden in de natuur? Welke beperkingen zien we in de wetenschap?
 • Stellingen en positie innemen
 • Geloof en wetenschap leveren grote vragen op
 • Minicollege ‘relatie natuurwetenschap & geloof’ – Chris Kruse
 • Gespreksronde
 • Verkenning conclusie en vragen

Programma tweede avond o.l.v. Hetty Pullen-Muis en m.m.v. Chris Kruse

 • Hoe voer je de dialoog of het debat over geloof & wetenschap?
 • Introductie Check it Out als middel voor gesprekken met jongeren
 • Introductie Test of Faith als middel voor gesprek in de gemeente
 • Groepsronden met oefenen van didactische werkvormen rond thema’s van geloof & wetenschap

Kosten
€ 19,95 per deelnemer voor 2 avonden

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden

Meer informatie
Lees hier het artikel wat Hetty Pullen heeft geschreven over de toerustingsavonden.