Wat is de invloed van wetenschap op het geloof? Hoever is de wetenschap? Raak je hierdoor verwondert of juist aan het twijfelen?

Veel gelovigen vinden het gesprek over geloof, Bijbel en de grote vragen vanuit de wetenschap lastig. Bijvoorbeeld omdat kennis ontbreekt. Maar ook omdat onduidelijk is of en hoe de link tussen wetenschap en persoonlijk geloof moet worden gelegd.
Dat het noodzakelijk is het gesprek wel te voeren in de kerk, blijkt uit het feit dat zowel jongeren als ouderen de kerk verlaten omdat zij zich niet serieus genomen voelen (en weten) met hun vragen over geloof en wetenschap.

Daarom organiseert ForumC in samenwerking met het Praktijkcentrum een inspiratieavond over ‘Wetenschap in de kerk’

De inspiratieavond is bedoeld voor iedereen die zich herkende in bovenstaande omschrijving (18+).

Groningen

Data: 21 november 2017
LocatieOosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1, 9713 JP Groningen 

Wageningen

Data: 14 december  2017
Locatie: De Wagenburcht, Kastanjeweg 2, 6706 BE Wageningen

Prijs

€ 19,90 euro per persoon

Tijden

19.30uur t/m 21.30uur

Aanmelden

Klik hier!

Naast deze inspiratieavond, is er ook een inspiratieavond over ‘De grote vragen van jongeren’. Klik hier voor meer informatie. Voor beide inspiratieavonden moet je jezelf aanmelden. Dus ben je van plan om beide inspiratieavonden te bezoeken, meld je dan voor beide inspiratieavonden aan!