Samen in gesprek over onze gemeente, maar waar beginnen we? Bij Startpunt natuurlijk!
Startpunt geeft je een overzichtelijk beeld van hoe de gemeente zichzelf ziet.
Hoe kijken gemeenteleden naar hun eigen plaats en naar de keuzes van de gemeente als het gaat om de bouwstenen van gemeentezijn? Startpunt geeft richting aan het gesprek!

Wat is Startpunt?
Startpunt is een eenvoudig inzetbaar instrument voor kerken die graag willen weten waar ze staan. Startpunt bestaat uit een online vragenlijst voor alle gemeenteleden boven de 16 jaar en bijbehorende begeleiding door een adviseur van het Praktijkcentrum.
De vragenlijst is ingedeeld in vier thema’s: vieren, leren, zorgen en bouwen. Deze vier thema’s worden bekeken vanuit de invalshoeken: IK (eigen plek in de gemeente), WIJ (als gemeenschap), ZIJ (relatie met de omgeving) en HET (structuur en beleid van de gemeente).
Er zijn zestien vragen te beantwoorden door de gemeenteleden. Hiermee schetsen zij een beeld van het functioneren van de gemeente hier en nu. Startpunt gaat dus niet over wat men denkt over een ideale gemeente, maar geeft weer hoe gemeenteleden hun kerk ervaren.

Waarom Startpunt?
Startpunt geeft een kerkenraad en gemeente inzicht in het eigen functioneren. Dit inzicht is een aanknopingspunt voor verdere groei. Het kan bijvoorbeeld de start zijn van een ontwikkelingsproces of een aanleiding om aan een onderdeel van het gemeentezijn meer aandacht te besteden.
De bedoeling is om iedereen in de gemeente een stem te geven, zodat er een realistisch beeld ontstaat. Alle gemeenteleden krijgen de kans om hun ervaringen en behoeften te uiten.[1]

Wat doen we na Startpunt?
De kerkenraad heeft met de resultaten en conclusies van Startpunt een focus om haar beleid op aan te scherpen of nieuw beleid te maken.
Soms kan er op een bepaald onderdeel meer inzicht nodig zijn. Dan is het mogelijk om een specifieke vragenlijst te laten invullen over dit thema. De adviseur kan hierin helpen.
Startpunt kan ook aanleiding zijn om een begeleidingstraject in te gaan waarin het Praktijkcentrum ondersteuning biedt in de uitdagingen waar de gemeente voor staat.

Wat kost Startpunt?
Startpunt vraagt om inzet van een adviseur van het Praktijkcentrum (als mede de gemeente en een werkgroep uit de gemeente). De prijs van Startpunt, inclusief toegang tot de online vragenlijst, een startgesprek, het opstellen van het rapport, het eindgesprek met de werkgroep en/of kerkenraad en de slotpresentatie aan de gemeente is €1.660,= (voor GKv geldt een gereduceerd tarief van €1.325). Dit bedrag geldt voor de uitvoering van de standaard enquête en is exclusief reiskosten en exclusief het uurtarief voor de verwerking van papieren enquêtes.

Meer weten? Neem contact op met Jannet de Jong.