Anemometer station 1Iedereen heeft wel een mening over de richting die de vrijgemaakte kerken uitgaan. Maar wat gebeurt er echt? Je kunt, om de windrichting te bepalen, een natte vinger in de lucht steken, maar er zijn preciezere instrumenten. In de programmalijn data en trends van het Praktijkcentrum gaat het om de ontwikkeling van zo’n instrument. Data worden verzameld, geanalyseerd en aan de hand daarvan kunnen trends onderscheiden worden. Dit gebeurt in samenwerking tussen het Praktijkcentrum, de Theologische Universiteit en het Handboek voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Klik hier voor meer informatie over de Programmalijn Data en Trends