In het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 organiseert het Praktijkcentrum bijeenkomsten door het hele land om samen na te denken en advies te geven over het kerk-zijn in deze tijd. In elke regio worden er drie bijeenkomsten georganiseerd die aansluiten bij de actualiteit en ervaringen van kerkelijke gemeenten in Nederland. Gemeente-zijn is een hele kunst! In drie eindemiddagbijeenkomsten in uw regio bieden wij de volgende lezingen (met klein programma):

Classis: kramp of kans!? Hayo Wijma (adviseur en onderzoeker)
In onze adviespraktijk als Praktijkcentrum, ontmoeten we kerkenraden van plaatselijke kerken. De aanleiding daarvoor is dan vaak een vraag of kwestie, waar de kerkenraad mee in z’n maag zit. Niet zelden en op verschillende plaatsen in Nederland, geeft de kerkenraad aan niets te verwachten van de classis. Alleen al het denken aan de classis, leidt tot een kramp.
Er lijkt een klimaat van regels, terugfluiten en op de plaats zetten te zijn ontstaan. Curieuze ontwikkelingen. Verdrietige ook. In deze lezing maakt u kennis met het concept van meervoudig perspectivisch kijken. Dat kan een kerkenraad (weer) helpen zijn leidinggevende plaats en ruimte in te nemen. In afstemming met andere gemeenten in classicaal of regionaal verband. Want je staat er als gemeente gelukkig niet alleen voor. Een classis, niet alleen maar een kerkrechtelijk geborgd appèlorgaan, maar vooral ook een regionaal, geestelijk beraad. Een band van broeders die lokaal leidinggevende kerkenraden bijstaan in het formuleren van antwoorden op eigentijdse vragen. Antwoorden die die wortelen in Gods Heilige Woord, passen in de traditie van het Gereformeerde belijden – en helpen nieuwe posities in te nemen.

Gemeenschap is geen toverwoord, Hans Schaeffer (theoloog en onderzoeker)
De kerk is in beweging, te midden van een cultuur in beweging. Mensen van nu binden zich veel minder vanzelfsprekend aan een voor hen abstracte gemeenschap. Wat betekenen dan de beelden die de Bijbel ons aanreikt: de kerk als bruid, kudde, volk van God? Kunnen we vanuit deze beelden opnieuw richting vinden waarin God zijn leerlingen zicht geeft op de manier waarop de kerk ‘gemeenschap’ kan zijn? Gemeenschap is geen toverwoord. Welke vormen van gemeenschap zijn nodig en bruikbaar voor de kerk van de toekomst? En wat vragen deze vormen van gemeenschap van onszelf, persoonlijk en samen? Met behulp van verschillende perspectieven en inzichten willen we deze vragen in kaart brengen en op zoek gaan naar praktische antwoorden.

Jongvolwassenen | De zoektocht naar een vernieuwend evangelie, Anko Oussoren, (adviseur )
Voor jongeren in Nederland is het niet gewoon om te geloven dat er een God bestaat. In de opvoeding en ontwikkeling die ze doormaken wordt het geloof in God nauwelijks gestimuleerd. Maar ook daar waar dit wel gebeurt blijkt het moeilijk voor ze. Jongeren geven daarbij aan kerkdiensten uit te zitten zonder dat ze daar worden aangesproken, maar ook jeugdwerkers lopen tegen hetzelfde aan. Waarom voelen jongeren zich niet aangesproken? Hoe kunnen we bij hen aansluiten? Vanuit verschillende perspectieven willen we naar dit vraagstuk kijken om vervolgens te zien hoe nieuwe dimensies van het evangelie oplichten om ons te helpen jongeren te bereiken.

Data en locaties
De regiobijeenkomsten worden gehouden in de middag. De start is om 15.00 uur en het officiële gedeelte sluit om 17.00 uur. Hieronder de verschillende regiobijeenkomsten per locatie:

19 april GKv in Vrouwenpolder

Schoolstraat 9, 4354 AJ Vrouwenpolder

Classis: kramp of kans!?

klik hier om aan te melden.