De uitdaging van de leerdienst

Leren heeft voor ieder gemeentelid een andere betekenis. Hoe sluit je daarbij aan als predikant? Wat is leren eigenlijk, welk effect beoog je en hoe bereik je dat doel? Wat is je eigen rol in dit leerproces en hoe prikkel je je ‘leerlingen’ tijdens een leerdienst?

 • Leercirkel en leerstijlen van Kolb
 • Didactische preekmethodieken
 • Effecten van interactie en communicatie in een leerdienst
 • Praktisch uitwerken van een leerdienst
 • Reflecteren op het homiletische beeld van leraar-zijn

Leerdiensten en interactieve diensten leveren een bijdrage aan het leren in de gemeente. Predikanten en gemeenten geven hier heel verschillend invulling aan. In de training Preken tussen de leerlingen. De uitdaging van de leerdienst leer je om vanuit vooraf gestelde doelen aan te sluiten bij de leerstijlen van de gemeenteleden (leerlingen). Je leert verschillende didactische preekmethodieken kennen en toepassen op je eigen preekpraktijk. Onderwijs, visie op leren en reflectie op opdrachten en je eigen rol als leraar worden in deze training aan elkaar verbonden.

Programma

 1. Verkenning van de leervragen van de deelnemende predikanten, introductie van de theorie van Kolb. Opdracht tot voorbereiding en uitvoering van een leerdienst. Theologische reflectie op ‘leren’ als kernmoment van gemeente-zijn.
 2. Theorie over interactie en leer-didactische principes. Preekvoorbereiding voor een leerdienst. Opdracht tot voorbereiding en uitvoering van een leerdienst.
 3. Reflectiebijeenkomst gericht op de rol van de prediker als leraar. Waarderen van leerervaringen in verbinding met preken en leren in de gemeente.
 4. Bijeenkomst met bespreking van de resultaten van de uit te voeren leerdiensten.

Trainers

Hetty Pullen is adviseur en trainer bij het Praktijkcentrum.
Dr. Kees van Dusseldorp is docent homiletiek aan de Theologische Universiteit Kampen en predikant.

Praktische informatie

 • Kosten: € 595,- p.p. all-in (incl. lunch)
 • Data: 13 februari, 6 en 20 maart, 3 april 2017, 9.45-12.45 uur, aansluitend lunch
 • Uiterste inschrijfdatum: 23 januari 2017
 • Locatie: Theologische Universiteit Kampen
 • Aantal deelnemers: min. 10 – max. 15
 • Omvang: 1,5 EC (12 uur cursus, 30 uur voorbereidende literatuurstudie en opdrachten)
 • Certificaat: Een certificaat als bewijs van deelname aan de cursus wordt verstrekt indien alle 4 sessies zijn bezocht en alle voorbereidende opdrachten zijn uitgevoerd

Inschrijven, klik hier.