Geloof jij in je opdracht als catecheet / jeugdwerker?

Jongeren die opgroeien in een kerkelijk/christelijk milieu kiezen minder vanzelfsprekend dan vroeger voor het geloof en de kerk van hun ouders. Als catecheet of jeugdwerker loop je ongetwijfeld tegen de relevantie van het christelijk geloof aan in de praktijk van je werk. Hoe ga je om met vragen van jongeren, desinteresse en verschillen in geloofservaring? En wat doen de vragen van jongeren met jou als gelovige pedagoog?

Namens het Praktijkcentrum doet Hetty Pullen onderzoek naar de pedagogische opdracht van catecheten en jeugdwerkers. Het doel van het onderzoek is om te zoeken naar de opdracht van catecheten/jeugdwerkers wanneer jongeren (12-18 jaar) vragen naar de relevantie van het christelijk geloof. Het gaat dan om vragen als:

  • Wat is je opdracht als catecheet en jeugdwerker?
  • Wat drijft je aan in je werk als catecheet en jeugdwerker in het contact met jongeren in de kerk?
  • Wat motiveert jou om met jongeren het gesprek aan te gaan?

Denk je mee?
Geef je nu op om deel te nemen aan een gespreksgroep over dit thema via info@praktijkcentrum.org of tel: 038 – 4255518 Na afloop ontvang je een gesprekstool om het gesprek met jongeren in je netwerk aan te gaan.

Data en locaties:

  • 2 mei 19.30-21.00 uur, De Oosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1, 9713 JP Groningen
  • 8 mei 19.30-21.00 uur, Gereformeerde Hogeschool VIAA, (H101) , Grasdorpstraat 2, 8012 EN Zwolle
  • 10 mei 19.30-21.00 uur, De Poortkerk, Poortjesgoed 1, 3901 LA Veenendaal