Minisymposium over de hantering van de kerkelijke tucht in de GKv
  • Wanneer? 18 november 2016
  • Waar? Theologische Universiteit Kampen, Broederweg 15
  • Hoe laat? 17.30 – 21.30 uur (inclusief een broodmaaltijd met warme snack)
  • Kosten? €15,=
Waar is de kerkelijk tucht gebleven? In de beleving van kerkleden lijkt tucht vooral iets van vroeger. Kerkenraadsleden hebben het vaak dan ook moeilijk met tuchtsituaties. Waar liggen de grenzen? Hoeveel kan de gemeente verdragen? Hoe voorkomen we een te harde, on-pastorale aanpak die mensen afstoot?
Hiernaar hebben de Theologische Universiteit en het Praktijkcentrum onderzoek gedaan. Twee groepen studenten hebben in 2015-2016 de praktijk van de kerkelijke tucht onderzocht: hoe vaak wordt tucht eigenlijk toegepast binnen de GKv? Wat zijn de belangrijkste thema’s waarover tucht uitgeoefend wordt? Hoe beleven kerkenraadsleden en gemeenteleden deze praktijk van de kerkelijk tucht?
Respondenten geven aan dat tucht wel belangrijk is, al was het alleen al omdat er grenzen aan de kerk gesteld moeten worden. Tegelijk wordt van kerkelijke tucht nauwelijks een positieve bijdrage aan de opbouw van de gemeente verwacht. Goede beoefening van de tucht is ook alleen mogelijk wanneer er voldoende gemeenschap ervaren wordt. Maar hoe stimuleer je die in de huidige individualistische, vloeibare samenleving?
Op dit mini-symposium vanuit de Theologische Universiteit en het Praktijkcentrum zullen de studenten de resultaten van hun onderzoek presenteren. Gemeenteadviseur Jannet de Jong MA (Praktijkcentrum) zal vanuit de praktijk de aanleiding voor onze bezinning aangeven. Prof. dr. Erik de Boer, dr. Leon van den Broeke en dr. Hans Schaeffer (allen verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen) zullen het onderwerp verdiepen vanuit de kerkhistorie, het kerkrecht en de praktische theologie.
Samen met gemeente- en kerkenraadsleden willen we concrete vragen rondom de tucht bespreken:
  1. Hoe kan gemeenschap in onze huidige tijd bevorderd worden? En hoe kan dit helpen om de tucht op een zinvolle manier te beoefenen? Kunnen kringen hierin een bijdrage leveren?
  2. Er moeten grenzen zijn aan wat christelijke kerk kan heten. Maar hoe voeren we het gesprek over die grenzen op een goede manier wanneer het echt spannend wordt?
  3. Is tucht in zaken van de leer en morele zaken nog aan de orde? Waarom wel of niet? En hoe komt dit?
  4. Hoe moet de tucht gehanteerd worden met betrekking tot het avondmaal? Mogen mensen teruggewezen worden?

Online inschrijven is niet meer mogelijk, wil je toch aanwezig zijn, stuur dan een mail naar Hans Schaeffer jhfschaeffer@tukampen.nl.