De samenleving in Nederland is sterk veranderd de afgelopen 50 jaar. Dat werkt door in kerken en kerkelijke gemeenschappen. Mensen worden beïnvloed door de samenleving en de kerkelijke gemeenschap waarin ze leven. Andersom beïnvloeden mensen de samenleving en de gemeenschappen waar ze deel van uit maken. Er is altijd een wisselwerking.
Vanuit het gezamenlijk verlangen naar een zo vruchtbaar mogelijke wisselwerking tussen kerken en hun omgeving hebben de Academie Theologie van VIAA en het Praktijkcentrum hun handen ineen geslagen. Het resultaat daarvan is een aanbod waarmee plaatselijke kerken kunnen onderzoeken hoe zij zich als gemeente verhoudt en zich kan gaan verhouden tot haar directe omgeving.

Aanbod
We bieden een pakket aan van twee activiteiten.
Het bestaat enerzijds uit de digitale vragenlijst Startpunt, uitgevoerd door een adviseur van het Praktijkcentrum. Met Startpunt wordt er onder andere een beeld geschetst van hoe de kerkelijke gemeente zichzelf ziet. Aan de hand van diverse stellingen worden gemeenteleden bevraagd op hoe zij zich verhouden tot hun eigen kerk en ook hoe zij zich als kerk verhouden tot de directe omgeving van de gemeente. Alle gemeenteleden van 16 jaar en ouder worden gevraagd de vragenlijst in te vullen.
Anderzijds bestaat het uit een wijkanalyse, uitgevoerd door een groepje van 3 á 4 VIAA-studenten. Met de wijkanalyse wordt in beeld gebracht wat de algemene kenmerken van de omgeving van de kerk zijn (historisch, demografisch, sociaal-economisch, fysiek en betreffende de sociale infrastructuur). Dit beeld wordt aangevuld met een problemen- en kansenanalyse van de buurt/wijk waar de kerk op in zou kunnen spelen. De studenten voeren dit onderzoek uit m.b.v internet, het bezoeken van de wijk, het interviewen van mensen aldaar en het meedoen aan één of meer wijk/buurtactiviteiten.
Deze studenten volgen de opleiding Kerkelijk werk/ Godsdienstleraar en krijgen in hun eerste jaar een inleiding in o.a. Samenleven in Nederland en de Religieuze kaart van Nederland. Om de begrippen die daarin behandeld worden te gaan herkennen en toepassen maken studenten een wijkanalyse.

Praktisch
De kosten van dit pakket komen neer op €1615,-[1]. Voor de GKv geldt een gereduceerd tarief van €1275,-in verband met quota dat wordt afgedragen aan het Praktijkcentrum.
De uitvoering van dit traject vindt plaats direct na de zomer. De studenten hebben de maanden september en oktober om de wijkanalyse uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Mol

[1] Zie Startpunt voor meer informatie over wat er in dit bedrag is opgenomen. De gemeenteavond die aldaar genoemd wordt is een combinatie met de presentatie van de wijkanalyse.