Wat moet je als gemeente doen wanneer je merkt dat het ledenaantal sterk achteruit gaat? Wanneer een gemeente toch al klein en kwetsbaar is wordt het kerkelijk leven in zo’n situatie niet eenvoudig. Er zullen zaken moeten veranderen, willen we de krimp (soms letterlijk) overleven. Maar hoe doen we dat? Wat kunnen en willen we veranderen? Met wie werken we samen en waarin blijven we zelfstandig? Waar liggen onze kansen en hoe krijgen we iedereen mee?

Wiens vragen zijn dit eigenlijk? Het Praktijkcentrum organiseert een symposium met en voor kleine krimpende kerken. Daarmee willen we lokale kerken en bovenlokale verbanden aansporen tot bezinning, beweging en verbinding.

Het programma bevat verschillende workshops, praktijkverhalen, ruimte voor ontmoeting en gesprek, en lezingen van Henk de Roest, hoogleraar Praktische Theologie PThU en Mees te Velde, oud-rector en em. hoogleraar Kerkrecht TU Kampen

Workshops

  1. Kerk in het dorp: samenwerken met de PKN, Holwerda, GKv Stadskanaal
  2. Kleine kerken en inzet van professionals, Kooistra, Steunpunt Kerkenwerk
  3. In gesprek blijven in een kleine gemeente, Pullen-Muis, Praktijkcentrum GKv
  4. Krimpende kerken en de veranderende GKv, Schaeffer, Theologische Universiteit Kampen
  5. Keuzes in beslisproces: veranderen, doorgaan of sluiten, Wijma, Praktijkcentrum en Hogeschool Viaa
  6. Begeleiding van de gemeente bij krimp en sluiting, Lieuwe van der Heide, was predikant van GKV Boerakker (opgeheven) en is nu pastoraal werker in GKV Leek

Algemene gegevens

Datum: 18 maart 2016
Tijd: 14.30-21.00
Locatie: GKv Zwolle Berkum, Campherbeeklaan 69 in Zwolle
Kosten: €35 (studenten €25) incl. catering

Download hier het thema nummer van Dienst over het symposium