De kerkdienst is de plek waar de hele gemeente met elkaar kan samenkomen. Samenkomen om te vieren, te leren en God en elkaar te ontmoeten. De plek waar de gemeente in zijn volheid ervaren kan worden. Helaas is het ook de plek waar men zich steeds verder vervreemd kan voelen van de gemeente. Doordat de muziek te hard staat, de preek te saai is, de stilte tijdens de collecte gemist wordt, er eerbied lijkt te ontbreken en noem maar op. We kunnen ons daarbij niet altijd even goed verplaatsen in de beleving van de ander.

Tijdens de gemeenteavond willen we dan ook graag het gesprek over deze verschillen van beleving faciliteren. We gebruiken daarbij beelden hoe je de kerk en de kerkdienst kunt beleven en gaan in gesprek over welke dingen in de kerkdienst onopgeefbaar zijn. Met deze avond hopen we het onderling begrip te vergroten bij zowel degenen die zich vervreemd voelen raken bij de invulling van de kerkdiensten als wel bij degenen die niet kunnen begrijpen dat je je er vervreemd door kunt voelen.

Het programma duurt 2 uur (excl. een eventuele pauze).

Deze avond is eventueel ook inzetbaar voor meerdere kerken tegelijk, bijv. binnen de classis.

Meer weten? Neem contact op met Moniek Mol.

Voor onze tarieven kijk hier.