Uit een recent onderzoek van ForumC blijkt dat alle hogeropgeleide jongeren van 18 tot 30 jaar in Nederland, zowel christelijk als niet-christelijk, grote vragen hebben over God, religie en wetenschap. Als er iets is, wat mensen in beweging zet, is het een goede vraag die het eigen leven raakt.

Uit een grootschalig onderzoek uit de Verenigde Staten bleek een aantal jaar geleden dat er zes belangrijke redenen waren waarom jongeren de kerk verlieten. Vier van hen hebben rechtstreeks te maken met vragen of het ontwijken ervan: de kerk is overbeschermend, het christelijk geloof wordt als oppervlakkig ervaren, kerken zetten zich af tegen wetenschap en de kerk is onvriendelijk ten opzichte van mensen met vragen en twijfels. Het is niet heel vreemd om te veronderstellen dat deze onderwerpen in Nederland ook leven en bijdragen aan kerkverlating door jongeren.

Hoe help je als ouder je zoon of dochter door het spanningsveld van het geloof en wetenschap te navigeren? Welke materialen zijn er voor jou als jeugdwerker beschikbaar om jongeren te helpen nadenken over geloof en wetenschap? Naast het ontwikkelen van een website organiseert ForumC in samenwerking met het Praktijkcentrum een inspiratieavond over ‘De grote vragen van jongeren’.

De inspiratieavond is bedoeld voor jongeren vanaf 15 tot en met 18 jaar, hun ouders en jeugdwerkers.

 

Wageningen

Data: 8 januari 2018
Locatie: De Wagenburcht, Kastanjeweg 2, 6706 BE Wageningen
Gespreksleiders: Cors Visser (ForumC) en Hetty Pullen (Praktijkcentrum)

Tijden

19.30uur t/m 21.30uur

Prijs

€ 19,90 euro per persoon voor ouders en jeugdwerkers
€ 5,00 euro per persoon voor jongeren

Aanmelden

Ouders en jeugdwerkers klik hier!
Jongeren, klik hier!