Met andere ogen kijken naar de kerkelijke gemeente, daar gaat het om bij de methode van Waarderende Gemeenteopbouw (WGO). Leren kijken met andere ogen. Leren horen naar wat gelovigen bezielt, waarin ze vreugde scheppen, wat hun vertrouwen geeft en hoop.

De methode gaat in op de kracht van de lokale gemeenschap en bouwt daarop voort.  Het is een vorm van actie-onderzoek, waarbij de lokale leden bij elkaar de kracht van de gemeenschap ontdekken, zelf hun plannen maken en zich ook verbinden aan de realisering van de uitkomsten.

Waarderende Gemeenteopbouw geeft een bezinning op de uitgangspunten die richtinggevend zijn voor kerkvernieuwing: haar filosofie. Op grond daarvan wordt een nieuwe weg ontworpen evenals een andere vorm of model van gemeente-zijn. Die drie vormen één spiritueel geladen geheel, dat noemen we ‘Waarderende Gemeenteopbouw’. Jan Hendriks heeft in 2013 hierover het boek ‘Goede Wijn. Waarderende Gemeentebouw’ geschreven.

Hoe ga je aan de slag met Waarderende Gemeenteopbouw?
Hoe kunnen lokale gemeenschappen aan de slag met de methode? Speciaal hiervoor is de cursus over Waarderende Gemeenteopbouw ontwikkeld.
De cursus Waarderende Gemeenteopbouw is tot stand gekomen op initiatief van het bestuur van Waarderende Gemeenteopbouw en wordt georganiseerd door drie Hogescholen (Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, Christelijke Hogeschool Ede en Christelijke Hogeschool Windesheim). Ook het Praktijkcentrum voor de Gereformeerde kerken sluit zich hierbij aan. Deze samenwerking laat al zien dat de methode in elke parochie en gemeente kan worden toegepast.

Resultaten

 • Een proces waar grotere groepen uit gemeente of parochie aan mee doen, waar ze energie en ideeën van krijgen en bereid zijn om de door hen gemaakte plannen ook uit te voeren.
 • Plannen die zijn gebaseerd op de aanwezige kracht van de lokale gemeenschap en op de realiteit met mogelijkheden en beperkingen. Plannen die verbonden zijn aan en kritisch bekeken zijn vanuit de theologie van de gemeente of parochie.
 • De deelnemer kent de inhoud van Waarderende Gemeenteopbouw.
 • De deelnemer kan het proces begeleiden.
 • De deelnemer kan het geheel theologisch doordenken en waarderen.

Het programma

De cursus bestaat uit drie delen:

 • Voorbereiding met aandacht voor de theorie en de voorbereiding van het proces van WGO.
 • Uitvoering van het proces met begeleide intervisie.
 • Afronding met tijd voor waardering en benoemen van de concrete resultaten.

Organisatie:

Deze cursus wordt georganiseerd door drie hogescholen en het Praktijkcentrum:

De bijeenkomsten worden verzorgd door Chris ’t Mannetje, Hans Jonker (Fontys),
Eduard Groen (Windesheim) en Nico Belo (CHE).

Doelgroep:
Predikanten, pastoraal werkers (Protestants en Rooms-Katholiek)

Kosten:

 • Tijd voor de cursus en proces (140 uur)
 • € 695,-
 • 5 ec

Data:
13 oktober 2016 van 9.30 – 18.00 uur
3 november 2016 van 13.00 – 17.00 uur
27 november 2016 van 13.00 – 17.00 uur
1 december 2016 van 10.00 – 21.00 uur
12 januari 2017 van 9.30 – 18.00 uur

Alle bijeenkomsten zijn in het gebouw van Fontys, Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht.

Aanmelden via Chris ’t Mannetje (tmann003@planet.nl).

Meer informatie op www.waarderendegemeenteopbouw.nl.