Hoe draag jij als kringleider bij aan een vruchtbaar gesprek over de Bijbel? Als (startende) kringleider heb je behoefte aan praktische toerusting en basale vaardigheden.

Anderen meenemen in de Bijbel is prachtig werk. De kring is een plek waar je, anders dan bij een preek, samen ontdekt wat God zegt en in gesprek kunt over wat het met je doet en wat je er mee moet of wilt. Daar leiding aan geven verrijkt je eigen omgang met de Bijbel en draagt bij aan geloofsgemeenschap.

Maar hoe bereid je zo’n gesprek over de Bijbel voor? Hoe maak je optimaal gebruik van de beschikbare hulpbronnen? Welke creatieve werkvormen zijn er allemaal? Welke tendensen en ontwikkelingen zijn er eigenlijk in het gebruik en de beleving van de Bijbel? Wat komt er allemaal kijken bij het leiden van een kring? Hoe geniet je optimaal van de verschillende leerstijlen en diversiteit van de groep? En welke plek neemt je kring in het geheel van de gemeente in?

In deze cursus, die zich richt op beginnende Bijbelkringleiders, ligt de nadruk op het aanleren van (nieuwe) vaardigheden. Je krijgt daarom veel ruimte om te oefenen, waarbij de nodige kennis en theorie zo beknopt mogelijk wordt aangeboden. De thuisopdrachten zijn praktisch, en de te lezen stof is toegesneden op de praktijk.

Cursusleiders

Dr. Bram van Putten is docent en trainer. Hij heeft veel ervaring in het leiden van een gesprek over de Bijbel, als docent en als kringleider. Dat heeft zijn hart. Zijn ervaring en expertise –hij is oudtestamenticus- geeft hij graag door aan kringleiders. Hij heeft trainingen verzorgd voor gemeenteleden, jongerenwerkers en evangelisten. Ook heeft hij toerusters van kringleiders getraind.

Hetty Pullen-Muis is adviseur van het Praktijkcentrum. Ze begeleidt regelmatig toerusting rond kringen en kringleiders in de gemeenten, zeker daar waar het gaat om groepsdynamica en stijlen van leidinggeven.

Praktische gegevens

 • Data: vrijdagavond 25 januari, 8 februari, 8, 22 en 29 maart 2019, 18.30-22.00 uur. De cursusavonden starten met een gezamenlijke warme maaltijd.
 • Locatie: Theologische Universiteit Kampen, Broederweg 15
 • Kosten: € 250,- per persoon
 • Aantal deelnemers: min. 10 – max. 12
 • Omvang: 2 EC (12 uur cursus; 44 uur voorbereiding en (lees)opdrachten)
 • Certificering: bij actieve aanwezigheid en een voldoende beoordeling van de eindopdracht.
 • Inschrijven via AKZ+ Weet wat je gelooft.

Verplichte literatuur

 • Peter van Genderen, Theodoor Meedendorp en Hayo Wijma, Handboek voor kringleiders, Buijten & Schipperheijn 20132 (143 pag.)
 • Age Romkes, Ontdekkend bijbellezen, Medema 2013 (182 pag.)

Programma

Dagdeel 1: De kring, de gemeente en ontwikkelingen in kerk en samenleving

 • Inhoud: Je krijgt kennis van Bijbelgebruik en Bijbelbeleving in Nederland (ontwikkelingen in kerk en samenleving). Ook krijg je zicht op de vaardigheden die je nodig hebt om een kring voor te bereiden en te leiden. We gaan in op de plek van de kring in de gemeente.
 • Voorbereiding: Voor de eerste bijeenkomst lees je Handboek voor kringleiders, pp. 10-31 (en de bij deze pagina’s horende bijlagen), en Age Romkes, Ontdekkend bijbellezen, pp. 29-57.
 • Docent: Bram van Putten

Dagdeel 2: groepsprocessen en gespreksvaardigheden

 • Inhoud: Je krijgt zicht op groepsprocessen, op leerstijlen en op gespreksvaardigheden. Je oefent met (basale) gespreksvaardigheden.
 • Voorbereiding: je leest Handboek voor kringleiders, pp. 32-79 en pp. 93-106 (en de bij deze pagina’s horende bijlagen).
 • Docent: Hetty Pullen-Muis

Dagdeel 3: Het voorbereiden van het gesprek over de Bijbel

 • Inhoud: Je krijgt de kennis die je nodig hebt om een gespreksopzet voor een Bijbelstudie te maken. Je oefent het maken van zo’n opzet.
 • Voorbereiding: je gespreksvaardigheid oefen je (je krijgt een oefening mee), en je leest Handboek voor kringleiders, pp. 86-92 (en de bij deze pagina’s horende bijlage).
 • Docent: Bram van Putten

Dagdeel 4: De inzet van werkvormen

 • Inhoud: Je maakt kennis met verschillende werkvormen. Je krijgt zicht op de functie ervan, en je kunt werkvormen passend inzetten op je kring. We kijken hoe gebed -als antwoord op het gelezen Bijbelgedeelte- een plek kan krijgen op de kring. We maken kennis met een aantal vormen.
 • Voorbereiding: je analyseert een zelfgekozen gespreksopzet uit een Bijbelstudieboekje, je maakt zelf een gespreksopzet bij een Bijbelgedeelte en je geeft feedback op een door een medecursist geschreven gespreksopzet.
 • Docent: Bram van Putten

Dagdeel 5: De Bijbel: Ontdekkend bijbellezen

 • Inhoud: Je gaat aan de slag met ‘ontdekkend bijbellezen’. Dat helpt je bij het kritisch gebruik van je hulpbronnen.
 • Voorbereiding: voor je eerder gemaakte gespreksopzet kies je een passende werkvorm (of, passende werkvormen), en je leest Handboek voor kringleiders, pp. 80-85, en Age Romkes, Ontdekkend bijbellezen, pp. 1-28 en pp. 57-182.
 • Eindopdracht na de cursus: je kiest een Bijbelgedeelte, leest dat met behulp van ‘ontdekkend bijbellezen’ en maakt een gespreksopzet, met passende werkvorm(en).
 • Docent: Bram van Putten

Optie: Extra trainingsdag voor toerusters van kringleiders

Het is bij voldoende belangstelling mogelijk om na de cursus een extra trainingsdag te volgen. Op die dag krijg je kennis en handvatten om wat je zelf hebt geleerd, over te brengen aan andere gespreks- en kringleiders.

Voor inschrijven, klik hier.