Tussen generaties lijken soms onoverbrugbare verschillen te leven. Er klinken geluiden dat jong en oud dikwijls tegenover elkaar staan. Het onderlinge gesprek komt vaak moeilijk tot stand, waardoor aannames over en weer flink kunnen groeien. Wij zien dat er geworsteld wordt om die verbinding tot stand te brengen en constateren dat de verbinding tussen generaties niet vanzelf gaat. Hoe brengen we verbinding tot stand? Hoe doen we iedere generatie recht? Wat betekenen de verschillen tussen jongeren en ouderen? Waar kunnen kansen ontstaan in gesprekken tussen generaties in de kerk? Waar liggen overeenkomsten in verlangen voor kerk en geloof?

Wij helpen kerken om de verbinding tot stand te brengen en het onderlinge gesprek met elkaar toe voeren. Dit jaar doen we dat in het bijzonder door regionaal een aantal bijeenkomsten te organiseren. Op deze regiobijeenkomsten worden de verschillen tussen de generaties in de kerk benoemd. We willen ook laten zien dat de verschillen er niet voor hoeven te zorgen dat generaties tegenover elkaar worden gezet, maar dat we vanuit een gezamenlijk verlangen om Christus te volgen elkaar nodig hebben en veel van elkaar kunnen leren.

We geven een verdiepende beschouwing vanuit de verschillende generaties over hoe er naar de kerk, geloven en levensstijl wordt gekeken. En we geven concrete handreikingen en middelen die het onderlinge gesprek in jouw gemeente kunnen ondersteunen.

Kosten en aanmelden

  • Kosten: € 5,- per persoon

OMDAT ER TE WEINIG AANMELDINGEN ZIJN GAAN DE REGIOAVONDEN OP 23 EN 25 APRIL NIET  DOOR. WE HOPEN IN DE TOEKOMST NIEUWE AVONDEN OVER DIT THEMA TE ORGANISEREN.

Datum, locatie en medewerker van het Praktijkcentrum

Maandag 23 april

19.30 t/m 22.00

De Hoeksteen

Middelwyk 148, 9202 GV Drachten

Maandag 23 april

19.30 t/m 22.00

Het Lichtpunt

Willem Dreesstraat, 4 7204 Zutphen

Woensdag 25 april

19.30 t/m 22.00

De Ark

van Reenenweg 9a, 3702 SB Zeist

Woensdag 25 april

19.30 t/m 22.00

Noordhavenkerk

Noordhaven 2, 4761 DA, Zevenbergen